NOVĚ můžete filtrovat filmy a seriály také dle streamovacích služeb
ohodnotit

Tudorovci [TV seriál]

The Tudors

Další název:
Tudorovci: Sex, moc a intrigy (SK)
Rok:
2007
Délka:
55 minut, 40 epizod, natáčeno v letech 2007 - 2010
„Vášeň, ambice a zrada se střetávají v tomto dramatickém seriálu vyprávějícím o počátečních letech vlády neblaze proslulého krále Jindřicha VIII., který panoval celých čtyřicet let.“
Popis / Obsah / Info k filmu Tudorovci
Seriál Tudorovci, (20 dílů) byl uveden ve „Státech“ v letech 2007-2008. Když bychom prošli manželství Jindřicha Tudora, nebo také Henryho VIII, a nebo také familierně řečeno Halla, jak mu přezdívali jen jeho nejbližší přátelé, resumé všeho by bylo: rozvedená – Kateřina Aragónská, popravená – Anna Boleynová, zemřela – Jane Seymourová, rozvedená – Anna Klévská, popravená – Kateřina Howardová, přežila – Kateřina Parrová. Takový byl osud šesti žen Jindřicha VIII., anglického krále, který vládl své zemi čtyřicet let. My budeme mít možnost se seznámit s prvními deseti lety jeho vlády, kdy byl král mladý, pohledný, nevázaný, střídal své milenky, a snažil se jako velký panovník žít především na úkor svého okolí….. Roli Jindřicha Tudora ztvárnil Jonathan Rhys Meyers.


Autor: clara.bow

Popis / Obsah / Info k filmu Tudorovci
Vždy, když muž opustí jednu ženu kvůli jiné, planou vášně a zuří hněv. Když je ale tím mužem samotný král, může jeho flirt ohrozit budoucnost celého království. Vítejte ve světě TUDOROVCŮ, kritikou oceňovaného seriálu, ve kterém znovu ožívá nejdivočejší a nejvášnivější panování v dějinách Anglie. Zatímco Jindřich VIII. (držitel Zlatého glóbu® Jonathan Rhys Meyers) nadbíhá svůdné Anně Boleynové (Natalie Dormer), jeho vlivní protihráči včetně Sira Thomase Morea a papeže (Peter O'Toole) připravují spiknutí, během kterého chtějí svrhnout Jindřicha a s ním celé království. Staňte se svědky tohoto vzrušujícího, krvavého - a naprosto fascinujícího - vládnutí ve druhé řadě seriálu TUDOROVCI, kterou v žádném případě nesmíte zmeškat


oficiální text distributora

Popis / Obsah / Info k filmu Tudorovci
Díl X.


Thomas More se pouští špatným směrem. Král, který na doporučení Anny začal studovat Lutherovo učení, a přejímat z něj to, co se mu nejvíce hodí zjišťuje, že jeho učitel a Woolseyho nástupce, nechal upálit z moci svého postavení několik Lutherových vyznavačů a stoupenců. To aniž by sám tušil, Thomase Mora natolik ohrozí, že může skončit na popravišti. Wolsey se chce králi za svou potupu pomstít. Chce získat opět moc a pro svou pomstu volí i prostředky, jak pomoci Kateřině Aragonské, aby zůstala na trůnu. Ví, že tím Henrymu nejvíc ublíží. Jeho lékař je však Cromwelův špicl, a král se dovídá, co proti němu jeho bývalý ministr připravuje. Cromwell nařizuje Woolseyho zatčení, a v zápětí i uvěznění. Poslední kroky, a katolická církev bude v Anglii zlikvidována. Královna zůstává bezmocná a sama, a Wolsey spáchá v Toweru sebevraždu.Na vrchol moci vystupuje Anna Boleynová.


M.H. c.b.


Autor: clara.bow

Popis / Obsah / Info k filmu Tudorovci
IX.

Královna Kateřina se tvrdošíjně odmítá podvolit jakémukoliv rozhodnutí ve věci rozvodu s Jindřichem, byť by o něm měli rozhodovat „ svatí“ mužové, a tak nezbývá, než celou záležitost postoupit do Říma papeži. Henry je pochopitelně velmi znechucený, a nespokojený s vývojem událostí. Proto za trest Wolseeho internuje na venkově, když mu před tím nechal zabavit větší část majetku, a zbavil jej ministerského křesla. To je okamžik, kdy se moci ujímá Norfolk a Boleyn. Markéta Tudorovna, králova krásná sestra těžce onemocní a umírá. Její manžel Suffolk, i když dřívější přítel, je náhle u krále v nemilosti. Luther a jeho učení… když Anna Boleynová seznámí krále s Lutherovým učením, ten si ihned uvědomuje nad slunce jasnou skutečnost – on sám by mohl rozhodnout třeba o neplatnosti svého manželství s Kateřinou Aragonskou, a konečně se oženit s milovanou Annou.


M.H. clara bow


Autor: clara.bow

Popis / Obsah / Info k filmu Tudorovci
VIII.

Kateřina Aragonská ví, že už jí Henry nechce, a přes její veškerou lásku, kterou ke svému mladému manželi stále cítí si je vědoma, že se jí chce za každou cenu zbavit. Když do Anglie dorazí papežský vyslanec arcibiskup Campegio, je jasné, že se bude jednat o rozvod, který ona v zájmu svém a v zájmu princezny Marie nechce dopustit. Kardinál Wolsey je téměř v koncích, bojí se, že se mu nepodaří dostát přání Henryho a jejich manželství rozvést. A ani Anna Boleynová nezůstává pozadu, aby krále co nejvíc proti němu popudila. V den soudního pojednání přichází královna před soudce a prohlašuje, že její manželství s prvním králem nebylo konzumováno, do manželství s Jindřichem Tudorem vešla neposkvrněná a panenská, a přísahá na svou královskou krev i čest, že krále miluje a odmítá se podrobit takové podivné soudní frašce…..


Autor: clara.bow

Popis / Obsah / Info k filmu Tudorovci
VII. Henry se chce oženit s Annou, ale přes veškeré snahy ani mazaný Wolsey nedokáže přinutit tok událostí, aby se děly, tak jak si přeje. Konzilium kněží i ministrů jsou proti královskému rozvodu a důvody uváděné králem bagatelizují. Navíc Kateřina Aragonská je mezi lidem velice oblíbená, a ministři se obávají nepokojů ze strany poddaných. Kardinál a Cromwell posílají za papežem dva právníky se žádostí o povolení rozvodu, ti se však vrátí s nepořízenou. Na Anglii přichází pohroma. Mor, který nečekaně zasáhne, a zakrátko obrovské množství lidí na tuto nemoc umírá. Wolsey a Anna Boleynová jsou také postiženi touto chorobou, ale je u nich včas zachycena a podaří se je zachránit. Henri se uzavře ve svých komnatách a nechce k sobě vpustit ani nejbližšího sloužícího. Na nákazu zemřelo i několi blízkých králových přátel, nejbližší však byl Henrimu sir Wiliam Compton, který dokázal jeho nálady, názory a divokou povahu vždycky nějak umírnit a zkrotit. Král je jeho umrtím zdrcen, cítí vlastní smrtelnost a tím víc si přeje mít zákonného dědice …..

M.H.c.b.


Autor: clara.bow

Popis / Obsah / Info k filmu Tudorovci
VI. díl
Papež je tedy uvězněn, a proto se kardinál Wolsey vydává do Paříže na setkání vysokých církevních hodnostářů. Neustále věří tomu, že by se mohl jmenováním do čela kardinálů stát stejně mocný jako papaž, ne-li víc. Díky přívržencům se podaří papeži uprchnout a ze sněmu tak sešlo. Wolsey má prosadit Henriho rozvod, a ta skutečnost se pro něj stává katastrofální. Navíc je mu jasné, že by papež nikdy nepovolil anglickému králi rozvod se španělskou princeznou – zatím ještě královskou manželkou po boku, rozvod. Ke spiknutí proti kardinálu Wolseymu přibývá další odpůrce. Je jím hrabě Suffolk, který na štěstí získal odpuštění krále…..


Autor: clara.bow

Popis / Obsah / Info k filmu Tudorovci
Díl V.

Kardinál Wolsey má zařídit královu rozluku s Kateřinou Aragonskou, ale církev, a část šlechty se obává politických následků tohoto rozvodu. Domnívají se, že by bylo nejlepší, aby raději o rozvodu nebo-li dsipenzu rozhodl v Římě papež. Císař Carlo je synovcem královny Kateřiny, a přislíbil jí při své návštěvě v Anglii, kdy byl zasnouben se svou neteří princeznou Marií, svou podporu za všech okolností. Španělská vojska dobila Řím, a papež je v moci španělského krále a uvězněn. Henryho sestra princezna Markéta se po smrti portugalského krále vrací do Anglie a provdává se za vévodu ze Suffolku, svého milence. Domnívá se, že tentokrát Jindřich vyplní svůj slib, když jí dovolil provdat se za toho, koho si vybere nyní ona sama. Jindřichovo nemanželské dítě, které má s jednou z milenek umírá, a ambiciozní Anna Boleynová chce být královnou….

M.H. clara.bow


Autor: clara.bow

Popis / Obsah / Info k filmu Tudorovci
Díl IV.

Kardinál Wolsey dostal na starost svatbu princezny Margarety s portugalským králem. Znechucená Margareta se svou družinou, a v doprovodu Charlese Brandona, vévody ze Suffolku, králova oblíbeného přítele vydává na cestu lodí. Z manželství má nejen strach, ale pociťuje velký odpor, protože si uvědomuje, že se musí stát ženou starého muže, a tím i své mládí. Snad i díky tomu se intimně sblížuje s mladým Suffolkem, a prožívají spolu na lodi krátké okamžiky lásky. V Portugalsku je pro ni setkání s budoucím manželem naprostý děs a hrozný šok. Král je stařec, a nejhorší je pro ní nejen svatba, ale i naprosto nepochopitelné a potupné stvrzení a uskutečnění manželství před dvořany. Když se za několik dnů poté dovídá, že se vrací Suffolk do Anglie, z naprostého zoufalství spícího manžela zadusí polštářem. Henri má na vyjížďce velmi těžkou nehodu, a skoro zemře. Po svém uzdravení se rozhodne – chce mít syna za každou cenu, i kdyby se měl rozvést se svou manželkou Kateřinou, která mu dala podle jeho slov jednu nanicovatou dceru. A proto nejen na naléhání Anny Boleynové žádá Wolseye, aby začal zařizovat rozvod.
M.H.-clara.bow


Autor: clara.bow

Popis / Obsah / Info k filmu Tudorovci
Díl III.

Seriál diváka seznamuje s prvním desítiletím vlády ještě mladého, nerozvážného Henryho-Jindřicha, nebo také Halla, jak ho nazývali jeho nejbližší přátelé.Wolsey jako ctižádostivý politik na prvním místě a až teprve na druhém místě správný církevní hodnostář organizuje setkání krále Jindřicha a císaře Karla, který je nesmiřitelný nepřítel francouzského krále. Přímo na tomto setkání dojde k dynastickému rozhodnutí, a v útlém věku je zaslíbena malá Jindřichova dcera, narozena z manželství s Kateřinou Aragonskou – Marie, a dochází k zasnoubení s Karlem. Jindřich pro důležité spojenectví s Portugalskem nutí také svou sestru Markétu, aby si vzala portugalského krále. Mylord Boleyn a jeho přátelé ovšem nezahálejí, a Anna Boeynová přichází na královský dvůr a do blízkosti krále. Ten si jí hned povšimne a je jí naprosto okouzlen. Opět dvorské a politické intriky naplno propukají, a Anna se má podle otce stát hlavní osobou v souboji s kardinálem Wolseyem, který navíc králi oznamuje, že našel v jeho blízkosti špeha francouzského krále, a je jím prý sám králův tajemník…..
M.H.clara.bow


Autor: clara.bow

Popis / Obsah / Info k filmu Tudorovci
DÍL II. Druhým pokračováním seriálu je setkání ve Francii - anglický král Henri(Jonathan Rhys Meyers), a francouzský král František (EmmanuelLeconte), kde oba mladí monarchové podepisují dohodu o míru. Protože jsou však oba ješitní, a velice sebestřední, vzniká mezi nimi vzápětí roztržka, a Jindřich po návratu do Londýna hledá spojence, který by mu pomohl napadnout Francii. I kardinál Wolsey (Sam Neil) zjišťuje, že ztrácí svůj vliv, a proto ne bez postranního úmyslu daruje svůj nádherný palác Hampton Court králi. Lord Buckingham je králi trnem v oku, a protože proti Jindřichovi popouzí, a je mu politicky nebezpečný, přikáže jeho zatčení, a je jím odsouzen a popraven. K velké radosti krále porodí jedna z dvorních dam královny Kateřiny syna, což se královny (Maria Doyle Kennedy), velmi citelně dotkne, především proto, že je ohroženo následnictví jejich jediné přeživší dcery princezny Marie, když král hovoří veřejně o tom, že toto dítě by mohlo být jeho nástupcem. Intrikánský a ctižádostivý lord Boleyn posílá do blízkosti krále Henryho svou dceru Annu (Natalie Dormer), a ta má velmi jasný úkol... má svést krále.


Autor: clara.bow

Popis / Obsah / Info k filmu Tudorovci
Jindřich (Jonathan Rhys-Meyers) usedá na trůn v devatenácti letech. Státní záležitosti ho zajímají jen pramálo a ponechává je proto v rukou mocného kardinála Thomase Wolseye (Sam Neill), zatímco on sám míří za svými zájmy. Pro ty, kdo patří ke královu nejbližšímu okruhu a chtějí si udržet panovníkovu přízeň, tedy pro kardinála Wolseye, královu druhou ženu Anne Boleynovou (Natalie Dormerová), katolického mučedníka Sira Thomase Morea (Jeremy Northam) a vévodu z Norfolku (Henry Czerny) to je svízelný a nejistý úkol.
Jindřich VIII. je považován za nejhanebnějšího za všech britských panovníků - byl to král, který hltal jídlo i ženy se stejnou nenasytností, s jakou likvidoval ty, kdo mu zkřížili cestu. V historii bývá zobrazován jako tlustý muž s bezohlednými choutkami, jako monstrózní sobec, který vymýtil jakoukoliv tradici, pokud stála v cestě jeho ambicím. Ale to je jen polovina Jindřichova příběhu - a vypasený král zatemňuje pohled na přitažlivého mladého muže, který byl až doposud přehlížený.


oficiální text distributora

Nový publicista:
Nelíbí se vám tento obsah? Chcete napsat lepší? Tak neváhejte a klidně napište

Hodnocení:n12345678910

Hodnocení filmu

75.5 % (181)
5   - argenson
7   - curil
8   - jarda53
10 - clara.bow
8   - klasifikát
8   - green-tea
4   - Hortensie
3   - Angelika28
7   - Veronika42
9   - hvezdyn
7   - MARi0
10 - gabikazava
2   - M.A.G.
9   - ajaajena
10 - beneva
6   - Lienocka22
10 - BinLADIN
4   - Kuvik
3   - Serpentina
5   - Lynette

TV Program

ČT1 - Vyhrazeno pro pořady politický...

11:45 - 12:00

9 minut již uběhlo
6 minut zbývá do konce

ČT2 - Letečtí stíhači v boji

11:30 - 12:15

24 minut již uběhlo
21 minut zbývá do konce

NOVA - Tescoma s chutí (2009) [TV poř...

11:50 - 12:00

4 minut již uběhlo
6 minut zbývá do konce

Prima - Walker, Texas Ranger (1993) [T...

11:30 - 12:30

24 minut již uběhlo
36 minut zbývá do konce

Český lev Oscar

Filmová databáze v číslech

Filmů: 177052
Osobností: 676782
Fotografií: 707238
Plakátů: 336642
Obsahů a biografií: 161794

Poslední komentáře

Spolužáci (1973) [TV film]

Spolužáci
Začátek vypadal o ničem.   Vypdalo to na lirickou   vzpomínku, na vyprávění o   starých časech ... Konec ale   fakt pobavil.

Autor: New | Hodnocení: 7 / 10

Čtyři pírka: zkouška cti (2002)

Čtyři pírka: zkouška cti
´The Four Feathers´ je   literární klasika, kterou v   roce 1902 napsal Alfred Edward   Woodley Mason, a jedná se o   další knihu, která stále více >

Autor: martin.stusak.9 | Hodnocení: 6 / 10

Dívka z Parmy (1963)

Dívka z Parmy
Film není čistou komedií,   obsahuje několik komických   scén, ale více   dramatických. Příběh   mladé dívky Dory, která je   sirota a snaží se více >

Autor: curil | Hodnocení: 6 / 10

Na dostřel (1993)

Na dostřel
Akční krimi s komponenty   filmového thrilleru. Dnes   možno s odstupem napsat, že   je to klasický Bruce Willis   90. let, kdy byl podle mne   více >

Autor: klasifikátor | Hodnocení: 7 / 10

Gangster, policajt a ďábel (2019...

Gangster, policajt a ďábel
Policie a gangsteři. Věční   rivalové bez bázně a hany.   I stane se zajímavá   okolnost, že se tyto dva   tábory spojí. Tou okolností   je více >

Autor: martin.stusak.9 | Hodnocení: 8 / 10

Zdarma
aplikace
pro mobil
ke stažení