reklama
 
ohodnotit

Instinkt

Instinct

Další název:
Inštinkt (SK)
Rok:
1999
Délka:
123 minut
Premiéra v ČR:
28.10.1999
„Drama z divoké džungle a temných zákoutí lidské duše.“
Popis / Obsah / Info k filmu Instinkt
Antropolog Ethan Powell byl váženým vědcem a uznávaným odborníkem patřícím k nejlepším ve svém oboru. Dlouhou dobu žil v džungli mezi horskými gorilami. Při jejich obraně před lovci dva z nich zabil a tři další zranil. Od té doby je Powell ve vězení a nemluví. Jeho případ zaujme ambiciózního psychiatra Thea Cauldera. Ten zpočátku bere Powellovu záležitost jako příležitost upozornit na sebe v profesních kruzích, ale složitost případu a jeho lidské aspekty nakonec učiní i pro Thea z případu osobní záležitost. Pomáhá Powellovi najít cestu zpět do normálního života a najít jeho smysl v rodině. Antropolog zase otevírá Caulderovi oči zaslepené blahobytem civilizace a po čase ho ve vyprávění zavede do afrického horského pralesa mezi gorily, s nimiž dva roky žil.

Zdroj: Nova


oficiální text distributora

Popis / Obsah / Info k filmu Instinkt
Psychiatr Theo Caulder dostává od svého nadřízeného Bena Hillarda případ doktora Ethana Powella, který byl rok v africkém vězení. Byl odsouzený za umlácení několika lidí a od té doby s nikým nepromluvil. Nyní byl převezen do USA. Theo ví, že je to případ, na němž se dá udělat kariéra, a tak se rád Powella ujme. Z letadla prochází spoutaný Powell s vězeňskými dozorci letištní chodbou, omylem se spustí alarm, což Powella rozruší, napadne strážné a dá se na útěk, ale před letištní halou ho dopadnou. Powell je zavřen do vězení, na oddělení mezi psychicky labilní vězně, kde s nimi není zacházeno jako s lidmi. Theo může měsíc chodit do vězení a vyšetřovat Powella, ale musí pracovat i s ostatními vězni, jelikož věznice nemá prostředky. Theo začne hovořit s Powellem, ale ten nemluví. Až když přijde řeč na jeho dceru, řekne jedno slovo. Theo se vydá za Powellovou dcerou Lynnou, která mu dá některé z otcových fotografií. Powell začne pomalu hovořit a vypráví Theovi o svém životě v džungli, kde se sblížil s gorilami natolik, že ho vzaly jako člena rodiny a on s nimi žil v souladu s přírodou...

Vězni mají právo pobývat každý den chvíli venku, ale psychicky nemocným vězňům je toto právo upíráno. Dozorci rozdají vězňům karty a ten, kdo najde kárové eso, může jít na půl hodiny ven. Takhle se ven dostanou jen ti nejsilnější, neboť je dozorci nechávají se o eso i poprat. Theovi se tento způsob nelíbí, ale ředitel věznice má rád svůj klid a tímto systémem obracejí vězni agresi proti sobě, a ne proti personálu. Theo se to rozhodne změnit, přijde mezi vězně s nádobou, z níž vytáhne jméno slabého vězně Lestera, a poté všem začne vysvětlovat, že nyní už karty neplatí – bude se losovat, aby se ven mohli podívat všichni. Theův zásah do chodu věznice se nelíbí řediteli, který mu zkrátí návštěvy u Powella. Když s tím Theo nesouhlasí, nechá mu nakonec jen jediný týden. Theo se potřebuje od Powella dozvědět, proč začal zabíjet, a tak ho vezme na místo, kde kdysi pracoval, mezi gorily v klecích. A tam se Powell konečně rozpovídá...

Zdroj: FTV Prima


oficiální text distributora

Popis / Obsah / Info k filmu Instinkt
Úctyhodný antropolog Ethan Powell (Anthony Hopkins) při výzkumu v africké džungli ubil dva pytláky vraždící jeho oblíbené gorily. Od té doby nepromluvil ani slovo - začal se sám chovat jako gorila. Tragický Powellův případ je z pohledu mladého ambiciózního psychiatra Thea Cauldera (Cuba Gooding, Jr.) jedinečnou příležitostí jak na sebe upozornit ve vědeckých kruzích a s jediným pacientem poskočit hned o několik stupínků v kariéře. Při práci na odborném posudku pro americký soud, který má rozhodnout o antropologově dalším osudu, navštěvuje zhýčkaný psychiatr svého pacienta v nejtvrdším kriminálu. Při společných sezeních, která jsou zpočátku soubojem vůlí dvou silných osobností, se mezi zcela rozdílnými muži začne rodit důvěra přerůstající ve zvláštní přátelství. Psychiatr pomáhá Powellovi najít cestu zpět do normálního života a najít jeho smysl v rodině. Antropolog zase otevírá Couldeorvi oči zaslepené blahobytem civilizace a po čase ho ve vyprávění zavede do afrického horského pralesa mezi gorily s nimiž dva roky žil. Powellovy vzpomínky nezadržitelně spějí k osudovému střetu s pytláky …


oficiální text distributora

Popis / Obsah / Info k filmu Instinkt
Anthony Hopkins se v adaptaci románu Daniela Quinna Ishmael předtavuje coby geniální přírodovědec, zkoumající život opic. Za vraždy pytláků ve rwandské džungli je ale umístěn do věznice pro duševně choré a péče o něj je svěřena dr. Caulderovi (Cuba Gooding Jr.), který pomalu proniká do mysli svého uzavřeného pacienta a objevuje přitom leccos i o sobě.

Autor/Zdroj: /reklamní materiály distributora


Popis / Obsah / Info k filmu Instinkt
Na počátku filmu Johna Turteltauba Instinkt byla kniha Daniela Quinna Ishmael, jež je svéráznou meditací na téma civilizace a vztahu přírody a lidstva a jež se odvíjí jako imaginární konverzace mezi gorilou a člověkem. Scenárista Gerald DiPego musel okolo "filozoficko-ekologického" jádra vytvořit nosný dranatický příběh. Prvním protagonistou je uznávaný americký vědec Ethan Powell, který strávil dva roky mezi horskými gorilami a stal se členem jedné skupiny těchto primátů. Při obraně "rodiny" zabil dva lovce a tři zranil. Odmítá však "v zajetí" komunikovat. Jeho případem se začne zabývat mladý psychiatr Theo Caulder, který zpočátku doufá, že tak získá popularitu i prestiž. Začne navštěvovat "zločince" v psychiatrickém oddělení floridské věznice Harmony Bay. Postupně přiměje Powella k řeči, a odkrývá tak nevšední skutečnosti. Vztah obou mužů prochází pozoruhodnou proměnou. Psychiatr se stává vědcovým přítelem i žákem, zároveň mu však znovy vrací naději na další život. - Napínavé psychologické drama se odvíjí především v nevábném prostředí přeplněné věznice. V několika retrospektivách se děj vrací do africké džungle a zaznamenává Powellovo sbližování s gorilami i průběh osudových okamžiků při napadení skupiny. Důležitou roli "citového katalyzátoru" mezi oběma muži hraje Powellova dcera Lyn. Snímek stojí především na hereckých výkonech obou protagonistů, přičemž Anthony Hopkins místy upomíná na svou legendární roli Hannibala Lectera v Mlčení jehňátek.

Autor/Zdroj: /Filmový přehled


Antropolog Ethan Powell (Anthony Hopkins) patřil ke špičce svého obo-ru. Uznávaný světový vědec s absolutním nasazením pro práci v terénu dokázal bě-hem svého studijního pobytu v Africe do-konale splynout s tlupou horských goril. Když ho zvířata přijala mezi sebe, neváhal zpřetrhat svazky s civilizovaným světem a dva roky se s nimi potuloval džunglí. Stal se plnohodnotným členem tlupy. Je proto logické, že při zákeřném napadení pytláky svou novou rodinu náležitě bránil. Dva mrt-ví útočníci zajistili Powellovi roční pobyt na samotce místního kriminálu a nakonec transport v řetězech do Spojených států. Kdysi uznávaný vědec s významným spole-čenským postavením se vrátil domů pod dohledem po zuby ozbrojených policistů. Stal se z něj mlčící a zuřivý "gorilí" samec. Doktor Ethan Powell se dobrovolně vzdal svého lidství.
Ambiciózního mladého psychiatra Thea Cauldera (Cuba Gooding, Jr.) brzy nepo-chybně čeká oslnivá kariéra. Je CTIŽÁDOS-TIVÝ. 0 bizarním příběhu "vraždícího Tarzana na stará kolena" Ize navíc napsat nejen objevnou a seriózní vědeckou diser-taci, ale i pěkně výnosný populární bestsel-ler. Caulder proto přemluví svého šéfa, aby mu svěřil vypracování psychiatrického po-sudku. Na jeho základě rozhodne americký soud o příčetnosti, respektive o trestu za dvojnásobnou vraždu pro doktora Ethana Powella. Zhýčkaný psychiatr navštěvuje svého pacienta v nejtvrdším kriminálu a je-jich setkání jsou zpočátku nelítostným sou-bojem vůlí dvou silných osobností. Mezi naprosto odlišnými muži se ale postupně začne rodit důvěra, přerůstající ve zvláštní přátelství. Caulder se seznámí s Powellovou dcerou a pomáhá vědci najít cestu zpět do normálního života. Antropolog zase otevírá psychiatrovi oči, zaslepené sebevražedným blahobytem civi-lizace, a po čase ho ve vyprávění zavede do afrického horského pralesa, mezi gorily, s nimiž dva roky žil. Powellovy vzpomínky nezadržitelně spějí k osudovému střetu s pytláky .
Ambiciózní drama Instinkt sedí ke své škodě na několika židlích a příliš okatě řeší 1 ) řádění pytláků v Africe, 2) utrpení men-tálně postižených vězňů v Americe, 3) pozvol-nou ekologickou sebevraždu celého lidstva, 4) nefungující citovou komunikaci v rodině dokto-ra Powella a konečně 5) nepřípadné rozměry zhýčkaného ega kariéristického doktora Cauldera. Na dvouhodinový film témat až moc. Na druhou stranu Instinkt postrádá hlavní pří-běh, který by, když už ne strhnul, tak alespoň zaujal. To, že nemusí jít nutně o chybu, vznik-nuvší nezvládnutou honbou na mnoho zajíců, ale o bizarní záměr odlišit se od hollywoodské-ho mainstreamu, svědčí podivné romantické drama Fenomén z roku 1996, které je také spo-lečným dílem režiséra Jona Turteltauba a scená-risty Geralda Di Pega. Na rozdíl od relativně za-jímavého hitu Johna Travolty vyšla tentokrát je-jich zřejmě upřímná snaha o "jiný film" v doko-nalý niveč. Ani tak vynikající (a oscaroví) herci prostě nedokáží vdechnout život historce z vá-nočního kalendáře hnutí Greenpeace, kombino-vané s učebnicí Základy psychologie pro střední průmyslové školy. Instinkt je první film, ve kte-rém jsem nevěřil herectví Anthonyho Hopkinse, čemuž sám zpětně nemohu uvěřit.
Chyba se zřejmě stala na samotném začátku. Předlohou či lépe inspirací pro Di Pegův scénář byl román Daniela Ouinna Ishmael, ve kterém, zjednodušeně řečeno, vedou moudrá gorila a její žák člověk sokratovský dialog. Ve filmové podobě díla (mimochodem velmi ceněného) je učitelem Powell a žákem Caulder. Filozofující di-alog, který snadno snese papír v rukou problé-mem zaujatého čtenáře, je ve filmu marně vizualizován často velmi absurdními prostředky a opentlen několika obdobně ušlechtilými moti-vy (mentálně postižení vězni, ne/fungující rodin-né vztahy). Nelze namítnout ani slovíčko proti morálnímu apelu filmu, proti dělení lidstva na "leavers" (žít a nechat žít) a "takers" (žít a vzít), ani proti poselství "nejlépe se žije v harmonii s širším i užším okolím a hlavně sám se se-bou". Výtky Ize mít jen ke způsobu, jakým je z těchto bohulibých myšlenek spleten chatrný příběh-nepříběh, který nezachrání ani dramatic-ké prostředí kriminálu, ani atraktivní exteriéry deštného pralesa, ani trikové gorily Stana Winstona. 0 čem to všechno vlastně mělo být, by snad mohla napovědět Ouinnova kniha. Bohužel u nás zatím nevyšla a pokud vím, knih-kupectví v Horních Kotěhůlkách menšinovými anglickými tituly zrovna neoplývá. V každém případě bud'te hodní na gorily, na děti i na své zazobané psychiatry. Podle Instinktu to jsou většinou právě oni, kdo potřebují pomoc.

Autor/Zdroj: Hoffman Tomáš/Cinema


Nový publicista:
Nelíbí se vám tento obsah? Chcete napsat lepší? Tak neváhejte a klidně napište

Hodnocení:n12345678910

Hodnocení filmu

71.3 %
8   - curil
7   - cicis
6   - Erkul
9   - M.A.G.
6   - Agostino
7   - Lienocka22
5   - LenC2
7   - Bara.40
10 - Misantrop
7   - vojtam
9   - Yontalcar
8   - Charlie35
4   - Tom_Hardy
8   - Pixel116
4   - Faye
8   - goranchorv
10 - whack
8   - davidek
6   - R.RICKIE
8   - mikee007

TV Program

ČT1 - AZ-kvíz (1997) [TV pořad]

01:50 - 02:30

34 minut již uběhlo
6 minut zbývá do konce

ČT2 - Sportoviště

02:20 - 02:40

4 minut již uběhlo
16 minut zbývá do konce

NOVA - Námořní vyšetřovací služba (20...

01:55 - 02:55

29 minut již uběhlo
31 minut zbývá do konce

Prima - Komisař Rex (1994) [TV seriál]

01:45 - 02:50

39 minut již uběhlo
26 minut zbývá do konce

Český lev Oscar

Filmová databáze v číslech

Filmů: 148845
Osobností: 629119
Fotografií: 567194
Plakátů: 269331
Obsahů a biografií: 136759

Poslední komentáře

Generálova dcera (1999)

Snímek

Generálova dcera
byl mě celkem bavil a   Travolta podal svůj solidní   standart. Netvrdím,že tam   nebyly slabší   pasáže,nelogičnosti apod.,   ale jinak celkem   koukatelné...

Autor: Máša13 | Hodnocení: 6 / 10

Želvy Ninja 2 (2016)

Želvy Ninja 2
Podle mě je to jeden z mála   filmů, kdy je druhý díl   lepší, než byl ten první.   Po technické stránce jsou na   tom oba stejně, ale v tomhle více >

Autor: Izzy8635 | Hodnocení: 9 / 10

Den otců (1997)

Myslím,

Den otců
že Ivan Reitman nemá   zapotřebí dělat upocené   remaky francouzských   komedií.
Den otců je   prakticky kopií komedie Otec   a Otec z roku více >

Autor: mikee007 | Hodnocení: 5 / 10

Captain America: Návrat prvního ...

Velmi zvláštní

Captain America: Návrat prvního Avengera
film, v lecčem   připomínající Hvězdnou   pěchotu. Pod krycí vrstvou   akce a efektů se skrývá   děsivá dystopická obžaloba   současného a více >

Autor: RwlBem | Hodnocení: 10 / 10

Šílený Max: Zběsilá cesta (2015)

Výborný film. 70%

Šílený Max: Zběsilá cesta
Šílenější, než jsem   čekal. Vysokooktanová   brutální jízda. Ale líbilo   se mi to? Vlastně ani nevím.   Možná bych se po Maxovi   nejraději podíval na   dokument o páření zvířat.   Na uklidněnou.

Autor: ExpertRaptor | Hodnocení: 7 / 10

Zdarma
aplikace
pro mobil
ke stažení
apple android wp bb
iPhone
iPhone
 
App Store hodnocení:
hod
Android
Android
 
Google Play hodnocení:
hod
Windows Phone
Windows Phone
 
WP store hodnocení:
hod
BlackBerry
BlackBerry
 
BB world hodnocení:
hod
fb

Copyright © 2003-2018, Filmová databáze s.r.o. (FDb.cz). Všechna práva vyhrazena. Návštěvnost měří NetMonitor.
Šíření nebo publikování jakéhokoli obsahu serveru bez předchozího písemného souhlasu provozovatele je zakázáno.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace.

Load: 0.063/0.012