reklama
 
ohodnotit

Všichni moji blízcí

Žánr:
Rok:
1998
Délka:
91 minut
Premiéra v ČR:
21.10.1999
„Příběh o jedné šťastné rodině a osudovém setkání, které znamenalo život. Nový český film s hvězdným obsazením.“
Popis / Obsah / Info k filmu Všichni moji blízcí
Příběh se odehrává rok před vypuknutím druhé světové války, bezprostředně po podepsání Mnichovské dohody v roce 1938. Na pozadí historických událostí sleduje osud židovské rodiny, která se po svém vyrovnává s přicházejícími událostmi. Síla příběhu je umocněna kontrastním ztvárněním, kdy se na naznačeném tragickém pozadí vstupujícího do filmu v podobě historických týdeníků a rozhlasových zpráv, odehrává poetický příběh lidí. Film si klade za úkol přiblížit dnešnímu divákovi historickou postavu pana Nicholase Wintona, jehož velký čin ve fiktivním příběhu o rodině Silbersteinových znovu ožívá.Tento statečný Angličan přišel koncem roku 1938 do Prahy, aby uskutečnil svůj plán na záchranu 669 židovských dětí, které by jistě neunikly tragickému osudu, který pro ně připravila nacistická ideologie.


oficiální text distributora

Popis / Obsah / Info k filmu Všichni moji blízcí
Silbersteinovi jsou rozvětvená, spokojeně žijící židovská rodina, která si v letech 1938 a 1939 nebezpečí fašismu nechce příliš připouštět. Hlavou rodiny je lékař Jakub Silberstein v podání Josefa Abrháma, jeho exaltovanou manželku a příležitostnou pěvkyni, která své nenaplněné ambice marně vkládá do syna, hraje Libuše Šafránková, strýčka Maxe, černou ovci rodiny, komedianta, recesistu, majitele cirkusu, kolotoče a rodea, Ondřej Vetchý, Strýce Marcela, roztržitého vědce a vynálezce, Jiří Lábus, strýčka Jackieho, houslového virtuosa a proslulého pražského sukničkáře, Jiří Bartoška, ortodoxního strýce Lea, dobráckého, leč neúnavného vykladače talmudu, Krzystof Kolberger...

Autor/Zdroj: /


Sága židovské rodiny z malého městečka, která před vypuknutím druhé světové války řeší dilema, zda emigrovat, či zůstat. Tvůrci se ve svém snímku opírají o zavedené jistoty: scénář Jiřího Hubače, elegantní kameru Doda Šimončiče a výkony známých a oblíbených herců. Film vznikl podle skutečných událostí, kdy Brit Nicholas Winton v roce 1939 zorganizoval (na poslední chvíli) několik vlakových transportů židovských dětí do ciziny.
Program ART

Autor/Zdroj: /


Koprodukční snímek Všichni moji blízcí natočil debutující Matěj Mináč podle scénáře zkušeného autora Jiřího Hubače. Zachycuje v něm události, jež se odehrávají v rozvětvené židovské rodině zhruba v období od Mnichovské dohody do začátku války v záři 1939. Vypravěčem příběhu je dospělý muž, který se ve vzpomínkách vrací do dětských let. Jmenuje se David a je synem maloměstského lékaře. Ve zmíněné době tráví krásné dětství s kamarádkou Sošou, s rodiči, se starší sestrou Hedvikou, se strýci Samuelem, Leem, Maxem a Marcelem a s tetou Angelikou. Do idylického života však stále výhružněji zasahují historické proměny. Výchozím momentem filmu byl příběh Nicholase Wintona, který jako třicetiletý makléř přijel v roce 1938 do Prahy a v roce 1939 za neuvěřitelných okolností zorganizoval několik vlakových transportů židovských děti do ciziny. Jeho stěží docenitelný čin však vyšel najevo až po téméf padesáti letech. Snímek je Nichdasu Wintonovi věnován; jeho součásti jsou kromě dobových dokumentů také záběry televize BBC z roku 1988, na nichž se nenápadný hrdina poprvé od války setkává se "svými dětmi".

Autor/Zdroj: /Letní filmová škola


Popis / Obsah / Info k filmu Všichni moji blízcí
Koprodukční snímek Všichni moji blízcí natočil debutující Matej Mináč (nar. 1961) podle scénáře zkušeného autora Jiřího Hubače. Zachycuje v něm události, jež se odehrávají v rozvětvené židovské rodině zhruba v období od Mnichovské dohody do začátku války v září 1939. Vypravěčem příběhu je dospělý muž, který se ve vzpomínkách vrací do dětských let. Jmenuje se David a je synem maloměst-ského lékaře. Ve zmíněné době tráví krásné dětství s kamarádkou Sošou, s rodiči, se starší sestrou Hedvikou, se strýci Samuelem, Leem, Maxem a Marcelem a s tetou Angelikou. Do idylického života však stále výhružněji zasahují historické promě-ny. Po vzniku protektorátu se rodina dostává do úzkých. Strýc Samuel spáchá sebevraždu. Rodiče dostanou Davida do vlaku, který odváží židovské děti do bezpečí. Avšak chlapcova kamarádka Soša a všichni jeho příbuzní za války zahynou... - Výchozím momentem filmu byl příběh Nicholase Wintona, který jako třicetiletý makléř přijel v roce 1938 do Prahy a v roce 1939 za neuvěřitelných okolnosti zorganizoval několik vlakových transportů židovských dětí do ciziny. Jeho stěží docenitelný čin však vyšel najevo až po téměř padesáti letech. Snímek je Nicholasu Wintonovi věnován; jeho součásti jsou kromě dobových dokumentů také záběry televize BBC z roku 1988, na nichž se nenápadný hrdina poprvé od války setkává se "svými dětmi ". Wintonova postava je ovšem jen katalyzátorem vyprávění, soustředěného na popis života fiktivní rodiny Silbersteinových. Tvůrci se opírají o zavedené jistoty: zejména o elegantní obraz a o výkony oblíbených hercu. - Nicholas Winton se zúčastnil filmové premiéry.

Autor/Zdroj: /Filmový přehled


Josef Abrhám, Jiří Bartoška; Libuše Šafránková, Ondřej Vetchý a další hvězdy ve smutném příběhu o životě veselé židovské rodiny před druhou světovou válkou

Rodina Silbersteinových je velmi početná. A šťastná. Bytostný optimista doktor Jakub Silberstein (Josef Abr-hám) tráví dlouhé hodiny v ordinaci a právě se raduje z nejlepšího obchodu svého života, když koupí vilu, v níž žijí, od protřelého pana Steina za směšně nízkou cenu. Jeho manželka lrma (Libuše Šafránková), příležitostná pěv-kyně, mezitím marně vkládá své nenaplněné ambice do desetiletého syna Davida (Brani-slav Holiček), kterého ovšem mnohem víc než hodiny houslí zajímají lumpárny, vymýš-lené jeho věrnou kamarádkou Sošou (Lucia Cúlková). Davidova starší sestra Hedvika (Tereza Brodská) tráví většinu času v kině. Ne snad že by jí tolik učarovaly filmy, ale v projekční kabině, kde si přivydělává jako promítač její milý, student medicíny Robert (Andrzej Deskur), oba nacházejí dostatek místa a cenného soukromí pro praktické lekce z anatomie lidského těla. Příjemně roztržitého strýce Marcela (Jiří Lábus) rodina nechává zcela napospas jeho vědeckým pokusům, které většinou končí objevením x-tého spo-lehlivého lepidla a jen málokdy objevením ně-čeho skutečně cenného, např. celofánu. Uči-tel Leo (Krzysztof Kolberger) jako neúnavný vykladač talmudu představuje pro rodinu ži-vou výčitkou za její laxní přístup k židovské víře, všichni ho sice respektují, málokdo mu ale skutečně naslouchá. Strýček Max (Ondřej Vetchý), černá ovce rodiny, komediant, mluvka, tulák a recesista, má mnohem raději zvířata než sám sebe a ve svém životě na to zcela pravidelně doplácí. K úplnému výčtu bratrů Silbersteinových pak zbývá už jedině strýček Sam (Jiří Bartoška), houslový virtuóz, okázalý pražský elegán a pověstný sukničkář, díky kterému do poklidu malého města do-léhá aspoň čas od času vzruch velkého světa.
Starý pan Silberstein (Ladislav Chudík) se svou ženou (Květa Fialová) by zkrátka mohli být se svými potomky a jejich rodinami vlastně navýsost spokojeni a Samuelovo přání vzít si za manželku nežidovku považovat za největší problém svého života, kdyby... Kdyby se v sousedním Německu stále hlasitěji neo-zývaly rasistické a militantní názory jistého čalouníka, jehož jméno se do dějin už brzy za-píše vskutku nepřehlédnutelným písmem. Židovská rodina Silbersteinových ale odmítá brát vážně nebezpečí, které jim ze strany říšského vůdce Adolfa Hitlera hrozí. V Česko-slovensku jsou spokojení, žijí tu odnepaměti, nikdy nikomu neublížili, takže se přece nemají čeho bát. I proto nabídku mladého Angličana Nicholase Wintona (Rupert Graves/Posed-lost), který organizuje transporty židovských dětí do bezpečí britských ostrovů, zprvu osten-tativně odmítají. Změnit názor je donutí teprve drsná realita Protektorátu Böhmen und Mäh-ren. Jenže krutou hru o život začíná stále víc umocňovat i nelítostný souboj s časem.
Postava britského makléře Nicholase Win-tona je skutečná, příběh rodiny Silbersteino-vých smyšlený, i když v zásadě velmi po-dobný osudům rodin oněch 669 dětí, jimž se podařilo díky Wintonově iniciativě vycestovat do Velké Británie před jistou smrtí. Z ro-din, které tu stovky malých dětí tehdy musely zanechat, totiž dokázalo holocaust přežít jen pár vyvolených. A z dětí, určených do sed-mého transportu, který se měl realizovat 1. září 1939, což se díky přepadení Polska a rozpoutání 2. světové války nakonec nepovedlo, pak nepřežil válku vůbec nikdo. Platí-li tedy ono starozákonní "kdo zachránil jednoho člo-věka; zachránil svět", pak dnes jedenadeva-desátiletý Winton spasil náš svět 669krát.
Zasloužené pozornosti se přitom jeho prozí-ravý a odvážný čin dočkal až v 80. letech na stránkách deníku Daily Mirror a díky TV spo-lečnosti BBC. Syn německých Židů, který se vzdal judaismu a konvertoval k baptistům, tak konečně mohl dojít i oficiálního uznání - ang-lická královna mu udělila titul MBE a český pre-zident Řád T.G. Masaryka. Do širšího povědomí se ovšem Wintonův hrdinský čin dostává teprve nyní filmem Všichni moji blízcí. Jestliže hrozilo a hrozí to-muto projektu nějaké ne-bezpečí, pak se jme-nuje Schindlerův seznam. Sedmi Oscary ověnčené svědectví Stevena Spielberga o ho-locaustu a rozporuplné postavě sudetského Němce Oskara Schindlera, který zachránil stovky Židů před jistou deportací ve své to-várně, totiž přímo vybízí ke srovnávání s Win-tonem a tímto filmem. Debutující režisér Ma-tej Mináč se spolu se zkušeným scenáristou Jiřím Hubačem (nominace na Českého lva za Učitele tance a Fany) ale velmi šťastně a ro-zumně vzdali jakéhokoliv náznaku soutěžení s fenoménem jménem Spielberg - rezignovali na umělecké a filozofické přesahy a spolehli se čistě na sílu svého příběhu, intimní křeh-kost jedné, docela obyčejně bláznivé rodinky. A kvalitní herecké obsazení.
Základem všeho je velmi dobře napsaný Hubačův scénář. Na jedné straně je sice za-lidněný celou řadou postav, na straně druhé ale žádná z nich nebere místo té druhé, při-čemž každá z nich velmi přesně a účelně plní svou funkci jak sama o sobě, tak v rámci celku. Velmi prakticky (i když nikterak překva-pivě)je vyřešena i potřeba dodávat divákovi patřič-nou sumu nezbyt-ných zá-kladních in-formací o postupném poli-ticko-společen-ském vývoji v zemi, což nenápadně ob-starávají filmové týde-níky, promítané v kině, kam se chodí Hedvika pomilovat s Robertem. Hu-bač se také ro-zumně nene-chal strhnout k výrazněj-šímu po-pisu
Nicholase Wintona, nechává stranou problémy s londýnskou židovskou obcí, která se značnou nelibostí nesla, že do záchranné akce zapojuje i křesťanské organizace, resp. zmiňuje Wintonovo sledováním fašistickým gestapem. Wintonovi tak i ve filmu zůstává ta role, kterou hrál v osudech oněch 669 dětí, tedy který jim sice zachránil život, jehož ale většinou viděli pouze jednou jedinkrát v životě, na nádraží. O jednotlivé herecké party, které nemají v rámci devadesátiminutového -filmu příliš mnoho prostoru, se podělili přední čeští slovenští a polští herci a své dobře napsané miniatury dokázali prakticky do jednoho naplnit opravdovostí, v některých případech dokonce ryzím člověčenstvím. Kde při jejich hodnocení začít? Třeba u Jiřího Bar-tošky, jehož rozmarný bonviván Sam se rozhodne na stará kolena dospět, a který v sobě nese dokonale vyladěnou tragikomickou strunu židovského požehnání i prokletí. Tradičně výborný je Ondřej Vetchý, dokáže v tak málo větách o sobě říct tolik, že diváka až mrazí v zádech. Velmi dobře kreslí svou manželku a matku Irmu i Libuše Šafránková. V manželství zprvu poněkud nezdravě dominantní, ne-soucí v sobě zhrzenou ambici velké umělkyně, posléze však při svém těžce zkoušeném muži pevně stojící choť a ryzí matka, jež si musí ze svého srdce vyrvat vlastního syna, aby mu tím zachránila život. Velmi kvalitní herecké výkony ale předvádějí i mnozí další - Josef Abrhám v roli dr. Silbersteina, na jehož bedra bolestivě dopadá poněkud slepá víra ve spravedlnost a elementární lidskou slušnost, Marián Labuda v roli Němce Spitzera, jenž se z nenápadného šikovného zahradníka pomaIu ale jistě stává pevnou součástkou nacistické mašinerie, Bohum-i1 Klepl jako protřelý manažer Kühn, František Němec v roli chladně vypočítavého bankéře atd. atd.
Právě scénář, herecké výkony a rutinní kamera Doda Šimončiče (Hloupá Augustina, Modré z nebe) jsou hlavními tmelícími prvky filmu. Na úkor režie. Nezkušený debutant Matej Mináč nedokázal v rámci šťastně zvoleného zadání najít pro snímek propracovanější a filmově zajímavější tvar. Jeho aranžování scén působí až příliš jednoduše a televizně, místy pak dokonce bezradně (např. jízda autem podé! Berounky). Za nepříliš šťastné nelze považovat ani dvojí zará-mování filmu - do televizního zpravodajství a ještě do oživlé fotografie. Především televizní šoty, ač jsou v případě BBC opravdu velmi emotivní a silné, měly zůstat tam, kam patří, tedy v televizi.
Vzdor těmto výtkám ale Všichni moji blízcí přece jen splnili svůj účel, mj. proto, že nám umožňují nahlédnout do života českých Židů ~ těsně před okupací a vydávají tím svědectví o labilitě tehdejšího spo-lečensko-politického uspořádání, falešnosti morálky a alibistické
(ne)odpovědnosti. Když si vypůjčím slova jednoho z hrdinů filmu, Vichni moji blízcí jsou filmem, který vnímavého diváka dokáže na devadesát minut udělat lepším a úplnějším člověkem. A to není vů-bec málo.

Autor/Zdroj: Sedláček Jaroslav/Cinema


Nový publicista:
Nelíbí se vám tento obsah? Chcete napsat lepší? Tak neváhejte a klidně napište

Hodnocení:n12345678910

Hodnocení filmu

85.9 %
9   - argenson
9   - cicis
7   - curil
8   - jarda53
9   - green-tea
9   - MARi0
9   - Frolíček
9   - mia
8   - M.A.G.
8   - ajaajena
8   - jorgemar
9   - Petra.Barb
7   - Agostino
9   - ignac1
8   - Serpentina
7   - vojtam
9   - jirry
9   - payo1555
7   - Snura
8   - Omnibus

TV Program

ČT1 - Kde domov můj?

18:25 - 18:55

29 minut již uběhlo
1 minut zbývá do konce

ČT2 - Jak to chodí u hrochů (2000) [...

18:45 - 18:55

9 minut již uběhlo
1 minut zbývá do konce

NOVA - Ulice (2005) [TV seriál]

18:25 - 19:30

29 minut již uběhlo
36 minut zbývá do konce

Prima - Prostřeno! (2010) [TV pořad]

17:50 - 18:55

64 minut již uběhlo
1 minut zbývá do konce

Český lev Oscar

Filmová databáze v číslech

Filmů: 146261
Osobností: 621240
Fotografií: 550330
Plakátů: 262153
Obsahů a biografií: 134120

Poslední komentáře

Hollywoodská rošáda (1987)

Hollywoodská rošáda
Průměrná komedie,   černošský, režisér,   černošští herci. Film si   dělá legraci z   hollywoodských černošský   stereotypů ve filmu.   více >

Autor: curil | Hodnocení: 6 / 10

Horem Pádem (2004)

Horem Pádem
Nevzpomínám si, že bych se   při sledování tohoto filmu   smála, ale hořko mi bylo   ještě dlouho potom.Myslím,   že se dvojici Hřebejk -   více >

Autor: collen | Hodnocení: 8 / 10

Zábavy (1960)

Zábavy
Docela zajímavý příběh o   upřímném přátelství dvou   válečných veteránů má   slušnou výchozí situaci,   ale pak se dlouho nic neděje   a až více >

Autor: argenson | Hodnocení: 6 / 10

Liselotte von der Pfalz (1966)

Liselotte von der Pfalz
Výhodou je, že se to   netváří jako přísně   historický životopisný   film, spíš je to taková   rozverná konverzačka s   pěknou výpravou a více >

Autor: argenson | Hodnocení: 8 / 10

Predátor 2 (1990)

Predátor 2
Docela to jde. Na jedničku to   nemá, ale koukat se na to   dá. Zvlášť sekvence na   jatkách je velmi povedená.

Autor: rimmerova-motorka | Hodnocení: 7 / 10

Zdarma
aplikace
pro mobil
ke stažení
apple android wp bb
iPhone
iPhone
 
App Store hodnocení:
hod
Android
Android
 
Google Play hodnocení:
hod
Windows Phone
Windows Phone
 
WP store hodnocení:
hod
BlackBerry
BlackBerry
 
BB world hodnocení:
hod
fb

Copyright © 2003-2017, Filmová databáze s.r.o. (FDb.cz). Všechna práva vyhrazena. Návštěvnost měří NetMonitor.
Šíření nebo publikování jakéhokoli obsahu serveru bez předchozího písemného souhlasu provozovatele je zakázáno.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace.

Load: 0.066/0.028