Jana Studničková

Povolání:
Známá jako:
Jana Kristina Studničková
Národnost:
Věk:
43
Narození:
28.2. 1977
 

 
Životopis (biografie) / Informace:
Životopis - Curriculum Vitae
Jana Kristina Studničková
Křtěná a biřmovaná (30.5.2004 na seslání Ducha Svatého) v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze jako:
Jana Kristina Palmira Maria
Narozena: 28.2.1977 – Brno
Titul: magistr umění (MgA.)

Původ:
Po babičce Italka (která pochází z Padovy - Benátsko). Po dědečkovi pochází z ukrajinského rodu Tarkovských (odkud pochází i známý režisér Andrej Tarkovský). Prapradědeček Alois Studnička učil světoznámého malíře Františka Kupku.

Vzdělání:
Střední průmyslová škola slévárenská - Brno.
Vyšší odborná škola - obor herectví - Zlín.
HAMU - obor nonverbální a komediální divadlo - Praha.
DAMU - obor herectví, autorská tvorba a pedagogika (diplomová práce - Labyrintem slavností) - Praha.
2004-5 - stáž – Accademie di Belle Arti di Brera (malba, sochařina, studium o italských slavnostech a jejich scenografie, předměty k filmové tvorbě) – Miláno, Itálie.

Pedagogická činnost:
Universita J.A.Komenského - katedra sociální a masová komunikace - obor audiovizuální komunikace a tvorba - předmět: dramaturgická propedeutika (dramaturgie a dramatická tvorba, filmová a televizní tvorba).

Filmové profese:
Režie, střih, barevné korekce, zvuk, hudební režie, dramaturgie, pomocná režie, výtvarnice kostýmů, choreografie, herečka …

Tvorba:
Celkem natočila kolem 300 hraných filmů, dokumentů, zábavných pořadů, talkshow… (v tandemu s Otakárem M.Schmidtem).

Hodnocení a ceny:
2015
Společenost Goya Producciones koupila první balíček filmů z dílny Jana Kristina Studničková a Otakáro Maria Schmidt – pro španělsky mluvící země, zvláště pak Latinskou Ameriku. Společnost Goya Producciones je světovým lídrem v oblasti výroby a distribuce audiovizuálních filmů, obsahujících humanistické hodnoty. Filmy úspěšně šíří po celém španělsky mluvícím světě. Citace ředitele společnosti: „V poslední době jsme se seznámili s tvorbou výjimečných českých tvůrců J.K.Studničkové a O.M.Schmidta. Jejich filmy jsou mimořádné svým obsahem i osobitým tvůrčím zpracováníma společnost Goya Producciones má zájem o dlouhodobou spolupráci s těmito filmaři. Jejich filmy v jednotném stylu jsou vhodné pro naše zájmy v oblasti distribuce, prodeje a vysílání v televizi.
Mluvčí České biskupské konference P.Tomáš Holub prezentoval v USA, ve Washingtonu, na Českém velvyslanectví - film České televize - Pražské Jezulátko – za přítomnosti velvyslankyně Latinské Ameriky.
Film Cyril a Metoděj byl vybrán na festival: XI. International Catholic Festival of Christian Documentaries and TV Programs MAGNIFICAT' 2015 – Belarus - Minsk.
2014
Maďarský premiér a jeho tým a velvyslanectví poslali nótu ohledně filmu Svatý Vojtěch – první český Evropan. Zkrácená citace: „Děkujeme za Vaši práci, která spojuje lidi a národy ve Střední Evropě skrze trvalé křesťanské hodnoty“.
Film Cyril a Metoděj byl vybrán na festival: European Television Festival of Religious (Holandsko).
Z italského Orvieta byl poslán z radnice dopis vedení ČT: „chtěli bychom Vám za italskou stranu organizátorů štafetového běhu Corpus Domini poděkovat za vznik působivého dokumentárního filmu "Corpus Domini" autorů a režisérů Jany K. Studničkové Otakára M. Schmidta, a producenta ČT Patricka Diviše. Tento dokument vystihl a stylově originálně zhodnotil naše dlouholeté poselství o přátelství. Toto poselství navazuje na události eucharistického zázraku, který se stal před 750 lety v Bolseně a je oslavován v nedalekém Orvietu.
2013
Film Pražské Jezulátko bylo představeno v Peru, v Limě za přítomnosti zástupců obou ministerstev zahraničí a kultury.
2012
Nominace na evropskou cenu Per Artem ad Deum za filmy s křesťanskou tématikou, speciálně za film Pražské Jezulátko. Vedoucí oddělení kinematografie - Odbor médií a audiovize Ministerstva kultury (na základě pozvání do evropské soutěže - Cena Papežské rady pro kulturu - Per Artem at Deum) nominovali (s doporučením ministerstva kultury) filmové projekty České televize Otakára M. Schmidta a Jany K. Studničkové (jako první Čechy), s odůvodněním - projekty výraznou měrou přispěly k podpoře kultury, umění, historie a tradice ve spojitosti s náboženstvím, a současně napomohly k posílení kulturních tradic a vazeb v Evropě. Tvůrci nakonec skončili v evropském kontextu za vítězem, kterým se stal legendární hudební skladatel Ennio Morricone.
Institucí dokumentárních filmů IDF byl film Pražské Jezulátko vybrán pro East Silver Market – největší středoevropský a východoevropský trh s dokumentárními filmy.
K tomuto filmu byla vyrobena originální skleněná verze Pražského Jezulátka, která se poté stala darem kardinála Dominika Duky pro papeže Benedikta XVI. za udělení hodnosti kardinála.
DVD s filmem Pražské Jezulátko se stalo jedním z nejúspěšnějších titulů ČT.
Grant udělil primátor Prahy.
2010
Film Svatý Vojtěch–první český Evropan byl vysílán s velkou sledovaností v polské televizi.
2009
Na základě filmu Nejznámější Čech-Jan Nepomucký byla zrestaurována socha Jana Nepomuckého v italských Benátkách a posvěcená kardinálem Miloslavem Vlkem a byly obnoveny svatojánské vodní slavnosti v Praze – Navalis.
2007
Filmový festival AFO – Academia Film Olomouc 2007 (nejstarší festival dokumentárních filmů) udělil hranému dokumentárnímu filmu - Nejsme andělé, jen děláme jejich práci (tajemství a moc jezuitů) – Cenu studentské poroty za nejlepší český populárně-vědecký dokumentární film.
Film o jezuitech - Nejsme andělé, jen děláme jejich práci sklidil úspěch na několika promítáních v Hollywoodu a byl vyžádán dále na několik seminářů v Culver City a Los Angeles.

FILM A TELEVIZE:

Hodinové vánoční hrané dokumentární filmy České televize
(režie, dramaturgie, střih, barevné korekce, zvuk, hudební režie, výtvarnice kostýmů, herecké role…)
University (tajemství evropského zázraku)
Premiéra – Vánoce 2015
Dominikáni (Svatý Dominik a Řád bratří kazatelů)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10430569538-dominikani-rad-bratri-kazatelu/21356226481/
Misie (Až na kraj světa s jezuity)
Na základě tohoto filmu (natáčeného také v Latinské Americe) projevila zájem i o ostatní filmy španělská filmová společnost Goya Producciones pro šíření do Španělska a Latinské Ameriky.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10430569070-misie-az-na-kraj-sveta-s-jezuity/21256226460/
Cyril a Metoděj (Dědictví otců a matek zachovej nám, Pane!)
Jeden z nejúspěšnějších dokumentů s tímto tématem, natáčený v Řecku, Turecku, Bělorusku, Makedonii, Itálii, Rakousku…
Film Cyril a Metoděj byl vybrán na festival: European Television Festival of Religious (Holandsko) a na festival: XI International Catholic Festival of Christian Documentaries and TV Programs MAGNIFICAT' 2015 – Belarus - Minsk.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10365635773-cyril-a-metodej-dedictvi-otcu-a-matek-zachovej-nam-pane/
Pražské Jezulátko (po stopách českého Ježíška)
Autoři byli za tento film nominováni jako první Češi na evropskou cenu Per Artem ad Deum a umístili se za legendárním Ennio Morricone.
K tomuto filmu byla vyrobena originální skleněná verze Pražského Jezulátka, která se poté stala darem kardinála Dominika Duky pro papeže Benedikta XVI. za udělení hodnosti kardinála.
Institucí dokumentárních filmů IDF byl film Pražské Jezulátko vybrán pro East Silver Market – největší středoevropský a východoevropský trh s dokumentárními filmy.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10310721989-prazske-jezulatko/21156226405/
Blázen z La Verny (o sv.Františkovi z Assisi, sv.Kláře a františkánské rodině)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10306318763-blazen-z-la-verny/
Svatý Vojtěch – první český Evropan (o českém, polském a maďarském patronovi)
Film ohodnotil osobně Maďarský premiér, jeho tým a velvyslanectví za spojování lidí a národů ve Střední Evropě skrze trvalé křesťanské hodnoty.
Film byl vysílán s velkou sledovaností v polské televizi.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10213474016-svaty-vojtech-prvni-cesky-evropan/
Dej mi duši a ostatní si ponech (film o salesiánech)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10169742975-dej-mi-dusi-a-ostatni-si-ponech/
Nejznámější Čech na světě-Jan Nepomucký (světec s pěti hvězdami)
Na základě tohoto filmu byla zrestaurována socha Jana Nepomuckého v italských Benátkách a posvěcená kardinálem Miloslavem Vlkem a byly obnoveny svatojánské vodní slavnosti v Praze – Navalis.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122682600-nejznamejsi-cech-jan-nepomucky/
Nejsme andělé, jen děláme jejich práci (tajemství a moc jezuitů)
Film získal studentskou cenu AFO 2007 za nejlepší český populárně-vědecký film.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10110048642-nejsme-andele-jen-delame-jejich-praci/

Dokumentární filmy s hranými prvky (půlhodinové) pro Českou televizi
(režie, střih, barevné korekce, zvuk, hudební režie, výtvarnice kostýmů…)
Slovanské srdce Evropy (duchovní odkazy kardinála Špidlíka)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1185258379-cesty-viry/315298380030002-slovanske-srdce-evropy-duchovni-odkazy-kardinala-spidlika/
Bělorusko (most mezi Západem a Východem)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1185258379-cesty-viry/315298380030006-belorusko-most-mezi-zapadem-a-vychodem/
Nepomucenum (Česká papežská kolej)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1185258379-cesty-viry/314298380030007-nepomucenum-ceska-papezska-kolej/
Corpus Domini (pouť kněze Petra z Prahy do Orvieta)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1185258379-cesty-viry/314298380030003-corpus-domini/
Římský Velehrad (45 let českého poutního domu)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1185258379-cesty-viry/313298380030010-rimsky-velehrad/
Mistr Eckhart (dokument o tajemném mystikovi středověku)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10266608514-mistr-eckhart/
Krajinou ticha (těla, duše a Ducha)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10213330121-krajinou-ticha/

Hrané filmy – ČT (pomocná režie, asistentka režie, herecké role)
Herbert v ringu (ČT 2009) režie Otakáro M. Schmidt
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10169245852-herbert-v-ringu/
Bludičky (ČT 2010) režie Irena Pavlásková (3díly)
Lehká jako dech (ČT 2012) režie Vít Olmer
Alenka v zemi zázraků – hraný film do kin (příprava) - režie J.K.Studničková, O.M.Schmidt

Životopisný dokument – ČT
(pomocná režie, střih, zvuk, hudební režie…)
Můj dům, můj Braník (dokument k životnímu jubileu architekta a divadelníka Davida Vávry)
Luba Skořepová (v cyklu Neobyčejné životy)
Naďa Urbánková (v cyklu Neobyčejné životy)
Adolf Born (portrét světového výtvarníka - k životnímu jubileu)

Hraný dokumentární film – tv NOE
(pomocná režie, dramaturgie, výtvarnice kostýmů, herecké role…)
Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili (Farní charita Starý Knín)
Cokoli jste učinili jednomu ...: Farní charita Starý Knín
Ona tančí s Olomoucí (o univerzitě, která má duši – portrét Univerzity Palackého v Olomouci)
Ona tančí s Olomoucí: O univerzitě, která má duši

Pro televizi NOE (scénář, režie, střih, barevné korekce, zvuk, hudební režie, kamera…)
Cyklus - Léta letí k andělům (20min. dok.portréty duchovních osobností) - 80 dílů.
Cyklus – Bet-Lechem (20min. dok.portréty „cizinců“ o jejich vnitřním domově) – 50 dílů.
Cyklus - Cesta k Andělům (50min. talkshow) – 100 dílů.
Cyklus - Náš dům v kosmu (20min. přednášky o bioetice - 3 kamery) 40 dílů.

DIVADLO:
Účinkování v divadlech:
Divadlo Husa na Provázku (1991 -1997), Zlínské divadlo, Národní divadlo v Praze,
Divadlo na Vinohradech, Divadlo Glans Pohádky pro děti,
ACT – Černé divadlo – s nímž cestuje po celém světě
Autorská představení (scénář, režie, účinkování):
Grotesky na boso – Divadlo Inspirace, Alfred ve dvoře
Špiritus - Divadlo Inspirace
Půjdeme do divadla – divadlo U Kaštanu
Účinkování v divadelních představeních:
Studio Dům při divadle Husa na Provázku (1991 -1997)
Betlém, Svatební dům, Svatby, Svatbičky (vše režie E. Tálská)
Černá panna (režie P. Dombrovská)
Král Lear (režie E. Tálská )
Workshop v anglickém divadle v Oxfordu a z toho vzniklé představení
Personality crisis, vytvořeném ve spolupráci s anglickou hereckou skupinou (prezentace i ČR)
Účinkování v představení: Bláznivá ze Chaillot Zlínské divadlo (režie I. Balaďa)
Mistr a Markétka Národní divadlo v Praze (režie O. Meleškinová Smilka)
Švejkův vnuk: Národní divadlo v Praze (režije L. Balák)
Stísněná: Národní divadlo v Praze
Kupec Benátský: Divadlo na Vinohradech (režie V. Kaloč)
Psí kůže: Divadlo na Vinohradech (režie J. Deak)
Černé divadlo ACT – pražská i zájezdová představení (po celém světě)
Pohádky pro děti (různé)
Divadlo Glans – pohádky pro děti
Autorská představení:
Grotesky na boso Divadlo Inspirace (vlastní autorská tvorba – scénář, režie, účinkování, pod vedením B. Hybnera)
Špiritus Divadlo Inspirace (vlastní autorské představení, scénář, režie, účinkování )
Půjdeme do divadla vlastní autorské představení (scénář, režie, účinkování) ve spolupráci s L. Pavlem, podle C. Valentina, v divadle u Kaštanu
Dále účinkování v různých projektech s pantomimou (většinou vlastní autorská prezentace), improvizace, přednes (pod vedením Prof. Fryntové)…
Účast na festivalech:
Francie, Grenoble „Toc toc toc“.
Mime centrum- Drážďany v Německu.
Francie, Moirane „Ideclic“
Rakousko - Rakouský festival amatérského divadla- Heidenreichstein
Japonsko – Festival Asijských divadel v Toyamě.
Dále festivaly v Německu,Polsku….
Festivaly u nás: Praze, Rakovník, Chrudim, Ostrava…
Dále cesty s černým divadlem do zahraničí: Španělsko (Madrid, Santander a okolí, Francie Kypr, Argentina, Německo, Polsko, Střední Amerika…)

DALŠÍ UMĚLECKÉ AKTIVITY:
Spolupráce na celovečerních hraných scénářích a příprava filmů:
Don Quijote v Čechách (o českém Kichotovi v současnost)
Zahrada je v noci džungle
Tajemství evropského zázraku - University jako informační síť (hodinový hraný dokumentární film)
Kouzelná Farma Bolka Polívky (zatím dvouletý sběr filmového materiálu s Bolkem – 40 hodin natočeného materiálu)

Herecké role ve filmech a klipech:
Vyhnání z ráje – celovečerní hraný film (režie Věra Chytilová)
Hudební klip skupiny - V.Mišika Byl jsem dobrej (režie V. Tauš)
Hudební klip pro skupinu Děda Mládek illegal band – Jez (r.Otakáro M.Schmidt)
B.A.M. – Bohemian Acoustic Music (Eagles) – hudební klip (r.Otakáro M.Schmidt)
Krysař – celovečerní film (r.F.A.Brabec)
Duše jako kaviár – celovečerní hraný film (r.M.Cieslar)
Proč bychom se netopili – televizní seriál (r.P.Nikolajev)
Herbert v ringu – hraný hodinový film pro ČT – role ředitelky Mileny (r.Otakáro M.Schmidt)
Můj dům, můj… - televizní cyklus (r.Otakáro M.Schmidt)
Reklama na 5 restaurací v centru Prahy (pro M. Dejdara) – 5x5 minut (r.Otakáro M.Schmidt)
V reklamě na televizi NOVA
Andělka ve stejnojmenném klipu pro skupinu Vockap (r.Otakáro M.Schmidt)
Andělka - v hraném dokumentárním filmu – Nejsme andělé, jen děláme jejich práci (Tajemství a moc řádu jezuitů) (r.Otakáro M.Schmidt)
Královna Žofie - v hraném dokumentárním filmu – Nejznámější Čech Jan Nepomucký (Světec s pěti hvězdami) (r.Otakáro M.Schmidt)
Charitka - v hraném dokumentárním filmu – Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili (Farní charita Starý Knín) (r.Otakáro M.Schmidt)
Universitka - v hraném dok.filmu - Universita Palackého Olomouc (O univerzitě, která má duši) (r.Otakáro M.Schmidt)
Kolombínka a Krásná paní - v hraném celovečerním dokumentárním filmu o salesiánech – Dej mi duši a ostatní si ponech (film o salesiánech) (r.Otakáro M.Schmidt)
Kosmická oděvní poradkyně – v hraných osmiminutovkách pro ČT1 – Šaty dělaj člověka (r.Otakáro M.Schmidt)
Tišinka – v hraném dokumentárním filmu Krajinou ticha (krajinou těla, duše a ducha) (r.Otakáro M.Schmidt)
Theofano, Mlada – v hraném dok.filmu – Svatý Vojtěch-první český Evropan (r.Otakáro M.Schmidt)
Svatá Klára – v hraném dok.filmu o františkánské rodině – Blázen z La Verny (r.Otakáro M.Schmidt)
Vychovatelka Mádlová – v hraném třídílném seriálu pro ČT – Bludičky (r.I.Pavlásková)
Panna Maria – v hraném dok.filmu – Pražské Jezulátko (r.J.K.Studničková a O.M.Schmidt).
Matka sv.Dominika a Panna Maria – v hraném dok.filmu – Dominikáni (r.J.K.Studničková a O.M.Schmidt).

DOVEDNOSTI:
Taneční a herecké techniky: pantomima, step, společenský tance, afro, akrobacie, balet, kontaktní improvizace, moderní tanec, zpěv.
Jazyk: italština, španělština.

Chronologicky:
profese: režie, pomocná režie, hudební režie, střih, barevné korekce, zvuk, kamera, výtvarnice kostýmů, výtvarnice dekorací, masky, scénář, fotografie, grafika, herecké role, choreografie…
2000
dokument - Olšany Open 2000 (Kraj, kde se krávy mění v koně) (ČT Brno)
pomocná režie
2001
výtvarný dokument – Sochy snové, ale odolné (Génius loci města Plzně v sochařském profilu V.Česáka) - pomocná režie
hudební klip pro skupinu Děda Mládek illegal band – Jez - pomocná režie
dokument - Cirkus pluje nocí jako karnevalová loď (ČT Brno) - pomocná režie
zábavný pořad M.Dejdara - Na scénu 1.díl (TV Prima) - pomocná režie
2002
2 dokumenty o magii v cyklu: Neděle na téma…Realita kouzel aneb Kouzelná realita (Proč a jak se člověk nechá ošálit/Iluze nebo magie?, Obchodníci s kouzly/Kouzelnická historie) - (ČT Praha)
pomocná režie
2000 – 2002 – rádio Limonádový Joe – autorská a organizační spolupráce
2003
komerční akce Czech made (patronem Zdeněk Svěrák)
2004
dokument Hrnec smíchu (Agen.KTZ/ČT Praha) - pomocná režie
Můj dům, můj... - cyklus dokumentů (ČT Praha) - pomocná režie
2005
z cyklu Sváteční slovo – kard. T.ŠPIDLÍK ke sv.Václavu
hudeb.klip Andělka pro Vockap (spirit.vokální skupina) – pro ČT Praha
2006
hodinový hraný dokument (i na DVD a filmová distribuce)
NEJSME ANDĚLÉ, JEN DĚLÁME JEJICH PRÁCI (Moc a tajemství jezuitů) –
(ČT Praha – 57 min.)
dramaturgie, pomocná režie, herecká role Andělky
scénář, kamera, režie: Otakáro Maria Schmidt

Můj dům, můj Braník (dokument k životnímu jubileu architekta a divadelníka
Davida Vávry) - ČT Praha – 30 min., pomocná režie

2007
V cyklu Cesty víry – Ora et labora v severních Čechách (ČT Brno) - pomocná režie

hudební klip pro skupinu B.A.M. (hudba Eagles)

televizní reklama na restaurant EGO

hodinový hraný dokument (i na DVD)
NEJZNÁMĚJŠÍ ČECH JAN NEPOMUCKÝ (Světec s pěti hvězdami) – 2007, ČT Praha – 53 min.
spoluautorka Jana Studničková
komentář (Otakáro spolu s Markem Ebenem), scénář (spolu s Miroslavem Heroldem a Janou Studničkovou), kamera, režie: Otakáro Maria Schmidt

LÉTA LETÍ K ANDĚLŮM (portréty duchovních osobností)
cyklus TV NOE – 80 dílů (jeden díl - 20 min.)
autorská režie: Jana Kristina Studničková a Otakáro Maria Schmidt
komentář, produkce: Otakáro Maria Schmidt
střih, zvuk, hudební režie, barevné korekce: Jana Kristina Studničková
zvuk.mix: Vojtěch Komárek
scénář, kamera, režie: Jana Kristina Studničková, Otakáro Maria Schmidt
Od roku 2006 každý měsíc
1.díl – Karel Herbst- salesián, světící biskup
2.díl – Ludvík Armbruster – jezuita, děkan Katolické teologické fakulty UK
3.díl – Adalbertus Vojtěch Hrubý – zakladatel římského Velehradu
4.díl – Jiří Čepl – kněz, motorkář
5.díl – Jaroslav Kratka – reverend, lazarián
6.díl – Otmar Oliva - výtvarník
7.díl – František Lízna – jezuita s františkánskou spiritualitou
8.díl – Ladislav Heryán – kněz, ředitel salesiánského střediska v Kobylisích
9.díl – Tomáš Gereon Biňovec – praemonstrát, skaut
10.díl – Václav Česák - sochař
11.díl – Dominik Duka – biskup
12.díl – Miroslav Herold – jezuita
13.díl – Marek Orko Vácha – kněz a vědec
14.díl – Olga Valeská Kopecká – bývalá ředitelka rádia Svobodná Evropa
15.díl – Marie Svatošová – zakladatelka hospiců
16.díl – Marie Rút Křížková – chartistka
17.díl – Hana Ulrychová – zpěvačka
18.díl – Dana Němcová – chartistka
19.díl – Dagmar Pohunková – lékařka a publicistka
20.díl – Martin Dejdar – herec
21.díl – David Vávra – divadelník a architekt
22.díl – Max Kašparů – psycholog a jáhen
23.díl – Naďa Urbánková – zpěvačka a herečka
24.díl – Jan Špilar – jáhen a kadeřník
25.díl – Jan Hanák – kněz
26.díl – Osamu Okamura – architekt
27.díl – Haig Utidjian – dirigent
28.díl – Miluška Voborníková - zpěvačka
29.díl – Marie Rottrová – zpěvačka
30.díl – Jan Potměšil - herec
31.díl – Milan Šimáček – publicista a herec
32.díl – Jiří Strach – režisér a herec
33.díl – Martin Petiška – spisovatel
34.díl – Miloslav Vlk – kardinál
35.díl – Jitka Molavcová – herečka a zpěvačka
36.díl – David Eben - muzikolog
41.díl – Petr Bratský – politik a skaut
43.díl – Tomáš Špidlík – jezuita a kardinál – I.díl
44.díl – Tomáš Špidlík – jezuita a kardinál – II.díl
Od roku 2011 - režie (společně s O.M.Schmidtem), střih, barevné korekce, zvuk, hud. režie:
45.díl – František Václav Lobkowicz - biskup
46.díl – Martin Holík – ředitel rádia
47.díl – Jaroslav Šindelář – sochař a malíř
48.díl – Věra a Ilja Rackovi – televizní pracovníci a divadelníci
49.díl – Josef Koláček – bývalý šéf Radio Vaticana
50.díl – František Koutný – vicerektor římského Nepomucena
51.díl – Jan Vodňanský – filosof a písničkář
52.díl – Petr Larva – sklářský výtvarník
53.díl – Jiří Kotalík – historik architektury
54.díl – Pavel Smetáček – jazzman a diplomat
55.díl – Lubomír Brabec – kytarový virtuos
56.díl – Stanislav Juránek – politika a brněnský patriot
57.díl – Jan Graubner – metropolita moravský
58.díl – Dominika Bohušová - dominikánka
59.díl – Jiří Karas – diplomat
60.díl – Petr Coufal – vitrážista
61.díl – Jiří Sláma – historik
62.díl – Ladislav Hučko – řecko-katolický biskup
63.díl – Milan Novák – badatel Karla I. Habsburského
64.díl – Jáchym Jaroslav Šimek – premonstrát a opat želivského kláštera
65.díl – Peter Kopa – právník, spisovatel a člen Opus Dei
66.díl – Václav Hampl – emeritní rektor UK
67.díl – Jan Suk - literát, vnuk Josefa Suka a pravnuk Antonína Dvořáka
68.díl – Jaroslav Hodík - fotograf
69.díl – Ladislav Havel – rektor Mendelovy univerzity v Brně
70.díl – Jiří Fuchs - filosof
71.díl – Jitka Chalánková – lékařka a politička

2008
reklama na 5 restaurací v centru Prahy (pro Martina Dejdara) – 5x5 minut
pomocná režie a herecká role

COKOLIV JSTE UČINILI JEDNOMU Z TĚCHTO MÝCH NEPATRNÝCH BRATŘÍ, MNĚ JSTE UČINILI (Farní charita Starý Knín)
22 minut – hraný dokumentární film
scénář a režie – Jana Kristina Studničková a Otakáro Maria Schmidt

ONA TANČÍ S OLOMOUCÍ – O UNIVERZITĚ, KTERÁ MÁ DUŠI
(portrét Univerzity Palackého v Olomouci)
28 minut - hraný dokumentární film
scénář a režie – Otakáro Maria Schmidt (Jana Kristina Studničková - spolupráce na scénáři, pomocná režie a role University)

Hodinový hraný dokumentární film (i na DVD a do filmové distribuce)
DEJ MI DUŠI A OSTATNÍ SI PONECH (film o salesiánech) – 2008 ČT Praha – 57 min.
spoluautorka, dramaturg a pomocná režie: Jana Studničková
scénář, komentář (Marek Eben, O.M.Schmidt), kamera a režie: Otakáro Maria Schmidt

Hraný hodinový film pro ČT Praha
HERBERT V RINGU
pomocná režie Jana Studničková
režie Otakáro Maria Schmidt

Cyklus 15ti minutový portrétů cizinců s vírou pro internetovou televizi www.bedna.tv
CIZINCI
O vnitřním obraze domova (2009)
Scénář, kamera, režie: Jana Kristina Studničková, Otakáro Maria Schmidt
Protagonisté:
Rosamar di Maria - Brazilka a Indiánka - fokolarínka
Osamu Okamura – Čechojaponec - architekt
Anatoli -Tolja- Hunanyan – Armén - boxer
Haig Utidjian – Brit armén. původu, nar. na Kypru (občan. kyperské a britské)-dirigent
Astashina Natalia – Ruska - autorská herečka 
Thomas Kahle – Čechokanaďan - longboardista
Adam Pompa – Slovenský Rom – učitel
Aleš Pospíšil – světoběžník
Gianluca Desantis – Čechoital – obchodník s italským jídlem
Vitaliy Vlasenko – Ukrajinec – malíř
Kevin Johnson – Američan – publicista
Ivanka Miloševič – Bosenka - dokumentaristka

2009
Hraný dokumentární film pro ČT Praha (26 minut)
KRAJINOU TICHA (krajinou těla, duše a ducha)
pomocná režie a herecká role: Jana Studničková
scénář a režie: Otakáro Maria Schmidt

Hodinový hraný dokumentární film (i na DVD a do filmové distribuce)
SVATÝ VOJTĚCH-PRVNÍ ČESKÝ EVROPAN (film o českém, polském a maďarském patronovi)
ČT Praha – 57 min, 2009
dramaturg, pomocná režie, herecké role: Jana Kristina Studničková
scénář, režie, druhá kamera: Otakáro Maria Schmidt

Televizní cyklus 15 minutových portrétů (pro televizi NOE):
BET LECHEM (dům chleba). Cyklus portrétů „cizinců“ o hledání vnitřního domova.
autoři cyklu, scénář, režie: Jana Kristina Studničková, Otakáro Maria Schmidt
hudba, zvukový mix: Vojtěch Komárek
kamera: Otakáro Schmidt (J.K.Studničková)
střih, barevné korekce, zvuk, hudební režie: Jana Kristina Studničková
produkce a komentáře: Otakáro Maria Schmidt
Rosamar – Brazilka
Juan Provecho - Španěl
Zbigniew Ciendlik - Polák
Martin Kříž – sinolog
Roberto Scavino – rozhlasový moderátor
Angelo Scarano – Italočech
Bogdan Sikora - minorita
Jana Radojčič – Srbočeška
Scepan Delan – Lužický Srb
Annamária d'Almeida - Beninská Slovenka
Molly Mattathil - sestra paulínka z Indie
Bohdan Heczko – polský minorita
Leopold Mandič – svatý (zpovědník z Padovy)
Richard Čemus – jezuitský spirituál z Říma
Petronilla Čemus – Evropanka
Jan Mráz – rektor římského Nepomucena
Peter Dufka – šéf slovenské sekce Radiovaticana
Jaromír Zádrapa – salesiánský misionář
Nepomucenum – český ostrov v římském moři
Marie Chatardová – česká velvyslankyně ve Francii
Giovanni Tomasi – italský karmelitán
Matteo Pesce - o klášteru Deserto di Varazze
Jana Sieberová – domácí hospicová péče
Jiří Karas – velvyslanec v Bělorusku
Aksana Arakcheyeva – běloruská výtvarnice
Yuri Sanko – kněz a tajemník metropolity Běloruska
Marko Ivan Rupnik – tvůrce Špidlíkova sarkogágu
Remigie Anna Češíkova – boromejka z římského Nepomucena
Raúl Alta-Torre – honorární konzul ČR v Peru
Pravoslavní v běloruském Minsku
Pavel Štěpánek – hispanista
Petr Kliment Koutný – pravoslavný duchovní
Radim Ucháč – prezident Hnutí pro život ČR
Cyril Vasiľ - vatikánský tajemník Kongregace pro východní církve
Pavel Mráček – o zjevení Panny Marie Guadalupské v Mexiku
Jiří Korda – o exorcismu
Miloš Bok – dirigent a skladatel
Miloslav Chrást – eucharistián o oběti a mučednictví
Antonio Rivas – španělský augustinián v Praze

2010
asistentka režie na 3 dílném hraném filmu BLUDIČKY pro ČT režisérky I. Pavláskové

Dokumentární film pro ČT Praha (52 minut)
LUBA SKOŘEPOVÁ (z cyklu Neobyčejné životy)
pomocná režie a herecká role: Jana Kristina Studničková
Scénář a režie: Otakáro Maria Schmidt

Dokumentární film pro ČT Brno (26 minut)
SVĚTLO SVÍTÍ VE TMĚ A TMA HO NEPOCHOPILA (o mistru Eckhartovi)
Pomocná režie a herecká role: Jana Kristina Studničková
scénář a režie: Otakáro Maria Schmidt

Hraný dokumentární film (i na DVD a do filmové distribuce)
BLÁZEN Z LA VERNY (film o sv.Františkovi, sv.Kláře a františkánské rodině)
ČT Praha – 57 min, 2010
dramaturgie, pomocná režie, zvuk, herecké role: Jana Kristina Studničková
scénář, režie, druhá kamera: Otakáro Maria Schmidt

2011
Dokumentární film pro ČT (52 minut)
NAĎA URBÁNKOVÁ (z cyklu Neobyčejné životy)
pomocná režie, zvuk a střih: Jana Kristina Studničková
scénář a režie: Otakáro Maria Schmidt

Dokumentární cyklus pro ČT VZKAZ (15 minut)
Max Kašparů, František Václav Lobkowicz
střih: Jana Kristina Studničková
scénář a režie: Otakáro Maria Schmidt

Cyklus přednášek natočený technologií 3 kamer, 42 dílů (po 20 minutách) pro tv NOE
NÁŠ DŮM V KOSMU (ekologie a bioetika)
autoři televizního cyklu: Marek Orko Vácha, O.M.Schmidt, Jana Kristina Studničková
Průvodce - Marek Orko Vácha
střih, zvukový mix, grafika, výtvarné návrhy: Jana Kristina Studničková
režie: Jana Kristina Studničková, Otakáro Maria Schmidt

CESTA K ANDĚLŮM.
Od roku 2011 režie a střih – Jana Kristina Studničková - talkshow (50 minut, technologií 3 kamer) pro televizi NOE.
Moderátor a autor Otakáro Maria Schmidt. Hosté v jednotlivých dílech:
Ilja Racek, Martin Holík, František Lobkowicz, Marek Orko Vácha II., Bohdan Heczko a Robert Mayer, Veronika Sedláčková, Jiří Černý, Jiří Stivín, Jan Royt, Boris Jirků, Bronislav Matulík, Jaroslav Šebek, Jiří Štivar Bonaventura, Jaroslav Šindelář, Roman Joch, Ludvík Armbruster, Petr Larva, Jiří Kotalík, Jan Vodňanský, Marie Rottrová, Lucie Výborná, Tomáš Holub, Miloslav Vlk, Táňa Fischerová, Jiří Karas, Jan Graubner, Pavel Bělobrádek, Jana Sieberová, Hana Scharffová, Petr Coufal, Andrea Kerestešová, Petr Kliment Koutný, Radim Ucháč, Milan Novák, Jiří Čunek, Petr Váňa, Adolf Born, Marie Retková, Jiří Sláma, Simona Postlerová, Alena Povolná, Alexander Tomský, Jan Royt, Stanislav Juránek, Jáchym Šimek, Pavel Štěpánek, Jitka Chalánková, Ladislav Havel, Halina Pawlowská, Jiří Korda, Miloš Bok, Jiří Fuchs, Ivan Hubač, Chinaski, Lubomír Brabec, Jiří Krampol, Stanislav Novotný, Zdeňka Rybová

Hraný dokumentární film (i na DVD)
PRAŽSKÉ JEZULÁTKO (po stopách českého Ježíška)
ČT Praha – 57 minut, 2011
autoři – Jana Kristina Studničková, Otakáro Maria Schmidt
režie, dramaturgie, zvuk, střih, kostýmy, masky, herecké role: Jana Studničková
Scénář, druhá kamera, komentář a režie (spolu s J.Studničkovou) – Otakáro Maria Schmidt

2012
Hraný dokumentární film (i na DVD)
CYRIL A METODĚJ (Dědictví otců a matek zachovej nám, Pane!)
ČT Praha – 52 minut, 2012
Scénář, druhá kamera, komentář – Otakáro Maria Schmidt
zvuk, střih, kostýmy, masky, dramaturgie, hudební režie, herecké role – Jana Kristina Studničková
komentář čte – Martin Dejdar a O.M. Schmidt
režie – Otakáro Maria Schmidt, Jana Kristina Studničková

Bílá Hora – dokument na podporu záchrany objektu
střih: Jana Kristina Studničková
režie: Jana Kristina Studničková, Otakáro Maria Schmidt

Jiří Karas – presidentský spot
střih: Jana Kristina Studničková
režie: Jana Kristina Studničková, Otakáro Maria Schmidt

Asistentka režie na hraném filmu LEHKÁ JAKO DECH pro ČT režiséra Víta Olmera.

2013
Hraný dokumentární film (i na DVD)
MISIE (Až na kraj světa s jezuity)
ČT – 52 minut, 2013
autoři – Jana Kristina Studničková, Otakáro Maria Schmidt
Scénář, kamera, komentář – Otakáro Maria Schmidt
zvuk, střih, kostýmy, masky, dramaturgie, hudební režie – Jana Studničková
komentář čte – Martin Dejdar a O.M. Schmidt
režie – Otakáro Maria Schmidt, Jana Kristina Studničková

Dokumentární film
ŘÍMSKÝ VELEHRAD (45 let českého poutního domu)
ČT – 26 minut, 2013
autoři – Otakáro Maria Schmidt a Jana Kristina Studničková
Scénář a režie – Otakáro Maria Schmidt
střih, barevné korekce, zvuk, pomocná režie, hudební režie – Jana Kristina Studničková

2014
Hraný dokumentární film (i na DVD)
DOMINIKÁNI (Svatý Dominik a Řád bratří kazatelů)
ČT – 52 minut, 2014
autoři – Jana Kristina Studničková, Otakáro Maria Schmidt
Scénář, komentář – Otakáro Maria Schmidt
kamera – Jiří Strnad, Otakáro Maria Schmidt, Jan Hubač, Jana Kristina Studničková
zvuk, střih, kostýmy, masky, dramaturgie, hudební režie, herecké role – Jana Kristina Studničková
komentář čte – Martin Dejdar a O.M. Schmidt
režie – Jana Kristina Studničková, Otakáro Maria Schmidt

Dokumentární film
CORPUS DOMINI (pouť kněze Petra z Prahy do Orvieta)
ČT – 26 minut, 2014
autoři a režie – Otakáro Maria Schmidt a Jana Kristina Studničková
Scénář a komentáře – Otakáro Maria Schmidt
střih, barevné korekce, zvuk, hudební režie – Jana Kristina Studničková

Dokumentární film
NEPOMUCENUM (Česká papežská kolej)
ČT – 26 minut, 2014
autoři a režie – Otakáro Maria Schmidt a Jana Kristina Studničková
Scénář a komentáře – Otakáro Maria Schmidt
střih, barevné korekce, zvuk, hudební režie – Jana Kristina Studničková


2015
Hraný dokumentární film (i na DVD)
UNIVERSITY (tajemství evropského zázraku)
ČT – 52 minut, 2015
autoři (scénář) – Jana Kristina Studničková, Otakáro Maria Schmidt
Komentář – Otakáro Maria Schmidt
kamera – Jiří Strnad, Otakáro Maria Schmidt
zvuk, střih, kostýmy, masky, hudební režie – Jana Kristina Studničková
komentář čte – Marek Eben a O.M. Schmidt
režie – Jana Kristina Studničková, Otakáro Maria Schmidt

Dokumentární film
BĚLORUSKO (most mezi Západem a Východem)
ČT – 26 minut, 2015
scénář a režie – Otakáro Maria Schmidt a Jana Kristina Studničková
komentáře napsal a četl – Otakáro Maria Schmidt
střih, barevné korekce, zvuk, hudební režie – Jana Kristina Studničková

Dokumentární film
SLOVANSKÉ SRDCE EVROPY (duchovní odkazy kardinála Špidlíka)
ČT – 26 minut, 2015
Scénář a režie – Jana Kristina Studničková a Otakáro Maria Schmidt
střih, barevné korekce, zvuk, hudební režie – Jana Kristina Studničková

Dokumentární filmový portrét
ADOLF BORN (portrét světového výtvarníka - k životnímu jubileu – 85 let)
ČT – 52 minut, 2015
scénář a komentář – Otakáro Maria Schmidt
kamera – Jiří Karas, Otakáro Maria Schmidt
střih, zvuk, hudební režie – Jana Kristina Studničková
režie – Otakáro Maria Schmidt (Jana Kristina Studničková)

Nesoudíme, pomáháme – propagační spoty
režie, kamera, střih, zvuk: Jana Kristina Studničková a Otakáro Maria Schmidt

Nový publicista: :
Nelíbí se vám tento životopis? Chcete napsat lepší? Tak neváhejte a klidně napište.


 
Český lev Oscar

Filmová databáze v číslech

Filmů: 168080
Osobností: 664688
Fotografií: 658542
Plakátů: 316434
Obsahů a biografií: 154851
foto

Komerční sdělení

Seznam DVD

Potřebujete si udělat pořádek ve filmech? Tak právě pro Vás je tu tento program.

foto

Filmová škola

Staňte se hercem, herečkou.

foto

Poslední komentáře

Zombi 3 (1988)

Zombi 3
Zombíky já rád. Zombíky   já tuze rád. Brakovej trash   mám taky rád, někdy ho   však neskousnu. V tomhle   případě jsem si zombíky   užil. více >

Autor: topipig | Hodnocení: 6 / 10

Skalpel, prosím (1985)

Skalpel, prosím
Drama které jsem už   několikrát viděl, ale na   které se znovu rád   podívám. Děj nás zavádí   do prostředí   lékařů-neurochirurgů,   více >

Autor: Gunnar | Hodnocení: 8 / 10

Stolen (2020) [TV epizoda]

Stolen
Postava Kory mi pije krev a   nevěřím jí ani nos mezi   očima. Jiaying dlouho   nevydržela a všichni by   rádi věděli, kde že to ten   Fitz je.

Autor: Frolíček | Hodnocení: 7 / 10

40 dnů a 40 nocí (2002)

Kiež by mal celý svet také problémy

40 dnů a 40 nocí
Dosť blbý námet,   pochybujem, že pri takejto   abstinencii vznikajú také   abstinenčné príznaky, tiež   sa mi nezdá tá promiskuita,   hlavne více >

Autor: volam.sa.pistik | Hodnocení: 2 / 10

Kdo chce zabít Jessii? (1966)

Kdo chce zabít Jessii?
Výborná originálně pojatá   komedie tvůrčího tandemu   Vorlíček a Macourek. Český   filmový komiks kde je skoro   všechno naruby. Je tu   více >

Autor: klasifikátor | Hodnocení: 8 / 10

Naposled navštívené:Přesunout nabok | Vymazat historii
Jana Studničková

Studničková Jana

Naposled navštívené:
Jana Studničková

Studničková Jana

Zdarma
aplikace
pro mobil
ke stažení