ohodnotit
Popis / Obsah / Info k filmu Větrná hora
Dobrodružný,černobílý film z roku 1955.Do poválečného pohraničí přijíždí skupina brigádníků na geologický průzkum.Tento příběh nás zavádí do hor k práci geologické skupiny, která provádí na "Větrné hoře" a v pohraničním pásmu výzkumné práce, a je prvním poválečným pokusem o zfilmování dobrodružného žánru.
Autobusem přijíždí nová kuchařka a její mladá pomocnice-praktikantka, a různé velmi zajímavé existence. Poté, co do dorazí na ubytovnu geologického průzkumu, zjistí, že zmizel jeden ze 12-ti nových pracovníků Pecián. Místní závodní inženýr nahlásil jeho zmizení i pohraniční stráži, ovšem za pár dní přijde od údajně zmizelého Peciána dopis, ve kterém píše, že se s prací rozmyslel, a vrátil se proto do Prahy. Ukáže se ale, že tento dopis Pecián nepsal.
V tomto mezidobí tři mladí brigádníci: Tonda, Ctirad a Vojta náhodou najdou na Větrné hoře zamaskovaný vchod do staré šachty, o které nikdo údajně neví, ani kde přesně leží, protože za války se všechny plány ztratily. Mladíci sejdou do podzemí, kde najdou nejen čerstvé vrty ve stěně, a výbušniny, které se den před tím ztratily ze skladu, ale i mrtvého Peciána.Vojta zůstává u šachty na hlídce, zatímco Tonda se Ctiradem pospíchají na Jestřábí hnízdo.Tady zastihnou starého hlídače Jonáše, kterého informují o nálezu, a ten se ihned vydá za pohraničníky.Tonda zůstane jako hlídka, a Ctirad se vrací pro Vojtu. U šachty jsou však zákeřně přepadeni skladníkem, šoférem autobusu, a dvěma německými diverzanty, kteří je zavlečou do šachty. Skladník připraví vybušniny k odpálení a odcházejí. Svázané kluky ponechávají svému osudu.......
Ve filmu se setkáme s celou plejádou oblíbených herců - R.Lukavským, S.Fišerem, S. Zázvorkovou, M.Kyselkovou - později známou jako princeznu se zlatou hvězdou, R. Vrchotu, R.Hrušínského, J. Vinkláře, E.Kubešovou, M.Vavrušku, J.Kemra, V.Vosku, B.Záhorského, S.Neumanna, R.Deyla ml., K.Mareše, Lackoviče a dalších


Popis / Obsah / Info k filmu Větrná hora
Členové geologické skupiny jsou ohrožováni diverzanty, kteří chtějí vyhodit do povětří opuštěný důl v pohraničním pásmu a uniknout přes hranici.
Dobová představa o dobrodružném žánru.

Autor/Zdroj: Březina Václav/Lexikon českého filmu


Dobrodružných filmů s napínavými náměty a zápletkami nebude nikdy dost. Nikdy nesplní onu poptávku diváků, o které sice každý ví, o níž dnes už nediskutujeme, jejiž oprávněnost také uznáváme, kterou však málokdy dobře uspokojujeme. ]ak nemít proto radost z každého nového filmu. který splňuje aspoň částečně očekáváni, a jak nemít dvojnásobnou radost z takového filmu, jestliže o něm můžeme bez rozpaků říci, že to je umělecké dílo a dobré dílo? A rozhodně to můžeme říci o novém filmu režiséra Sequense "Větrná hora". Předem jedno upozornění. Ti, kdo film viděli, se v dalších myšlenkách budou orientovat zcela bezpečně. Těm, kdo film dosud neviděli, nechci úmyslně prozrazovat zápletku a řešení, nechci je připravovat o to nejlepší, totiž o napětí při filmu. Nehovořme proto o ději filmu, o jeho zápletce a jejím řešení konkretně. Nemohu však hned na začátku opomenout poznámku na okraj tohoto námětu z našeho pohraničí. Jak dlouho chtějí ještě naši autoři napínavých a dobrodružných filmů vystačit s postavami diversantů, aniž by hlouběji zdůvodnili jejich diversantské jednání? Přitom také hned na začátku chci upozornit, že se při posuzování "Větrné hory" dopustili někteří recensenti chyby, že ji srovnávali nejen s takovými filmy jako byl "Severnf přistav", "Na konci města" nebo "Dnes večer všechno skončí", ale také s filmem "Únos", a to nesprávně. Podle mého názoru patří "Únos" do žánru docela jiného. Je to, řekněme, film po výtce politický, ovšem zároveň napínavý. Ale takhle bychom do napínavého žánru mohli klidně za chvíli zařadit i filmy jako "Historie jedné lásky" atd., protože i tady jsem napjat, jak to dopadne. Srovnáváním s takovým dílem, jako byl "Únos", musí totiž "Větrná hora" utrpět, a nadto bez vlastní viny. Proto chceme-li už srovnávat, tedy jen s těmi filmy, kde je to na místě.
Stává se, že se ve svých článcích nemohu vyhnout ohlasu, který film vzbudil u naší novinářské kritiky. "Větrnou horu" přijal náš tisk kladně. Jak také jinak? Tím víc překvapila recense Jiřího Hrbase v Literárních novinách. Proč? Protože soudy v ní obsažené autor nedoložil a protože v jeho tónu nepříjemně zazněla jakási mentorská nota, jako by pro recensenta byl dobrodružný film čímsi méně významným. Proč nenapsat otevřeně: film se mi líbil nebo nelíbil pro to a to? Proč to kroutit takovými formulacemi, jako je tato: "Větrná hora je další pokus o dobrodružný žánr v našem filmu. Je třeba radostně konstatovat, že to není pokus špatný nebo zcela nepodařený." Co to znamená? Snad to, že zatím co něco recensent "radostně konstatuje", ponechává čtenáři, aby mezi řádky vyčetl skutečný odsudek filmu.
V tom však není čertovo kopýtko tohoto článku. To by mohla být otázka formulace. Co však zaráží, je přístup k zásadní methodě napínavého žánru. Ve "Větrné hoře" se děj točí kolem zločinu a kolem odhalení pachatelů. Protože jde o film dobrodružný a napínavý, není možné, aby divák od začátku věděl, kdo je pachatelem. Podezírá samozřejmě kde koho, a samozřejmě také mnohého nevinného. Kritika v Literárních novinách to tvůrcům filmu vyčítá. Vidi v tom spekulací, říká, že "přemíra lidí podezřelých, bohatost situací a scén, kdy většina hrdinů se chová při nejmenším podivně a záhadně, vyvolává určitý zmatek." S tím nelze souhlasit. Ano, postavy se chovají podezřele, ale jen v očích toho, kdo chce podezírat. Nezapomeňme, že tři mladí chlapci, kteří vědí o vraždě, vidí vraha v každém člověku, kterého neznají. Vede je k tomu nerozvážnost mládí, vede je k tomu sklon k romantičnosti. A co vede diváka k podezíravosti? Inu právě také to, že divák ví, že se stala vražda. Ví to a chce odhalit pachatele. Proto se dívá jinak na drobné příhody. Má zostřený pohled a nadto pohled zaostřený jen jedním směrem: touhou odhalit pachatele. A zatím se na plátně rozehrává příběh mnoha prostých lidí. Ti nevědí pranic (většinou) o tom, co se stalo. Chovají se naprosto přirozeně, jako se chová každý z nás. Ani netuší, že by je mohl někdo podezírat. Známe přísloví: "Kdo chce psa bít, ten si hůl najde." Toto přísloví se hodí k vyjádření podezíravosti divákovy při hledání pachatelů zločinu ve filmu. Nehodí se však také na recensi v Literárních novinách?
Ostatně při vší podezíravosti není možno mluvit o zmatku ve filmu. Všechno je nejvýš logické, oprávněné, zcela pravdivé. Ovšem souhlasím s tím, že by v celém příběhu mohlo být více motivace zločinu, stejně jako s tím, že by na příklad postava lesníka Jiřičky mohla být odlišná. To ovšem padá na vrub také režisérovi.
Čeho si však při posuzování "Větrné hory" všimnout musíme, je to, že film i při tom, že jde o žánr dobrodružný, vyjadřuje naše dnešní lidské vztahy. Jen si vezměte postavu hranou Rudolfem Hrušínským. A vedle něho a spolu s ním mnoho ostatních. jsou to figurky, ale zároveň plnokrevní lidé. Tak třebas ten trochu nerozvážný trojlístek hornických vyučenců. Kolik zdravého obrazu skutečných mladých lidí nám tu film ukazuje. Kolik krásného přátelství je v jejich vzájemných vztazích, kolik obětavosti jednoho pro druhého.
Humanistický poměr k člověku vyznívá ve filmu zvlášť silně v motivu vraždy a odhalení zločinu ještě v závěru. Velký americký spisovatel Howard Fast odsoudil ve své studii "Literatura a skutečnost" detektivku jako žánr. Při tomto odsouzeni vycházel z naprosto správného stanoviska: v detektivce se musí někdo zabít, aby mohl detektiv hledat vraha. Vražda je v detektivce ne událostí, která by nás vzrušila, která by nás pobouřila, nýbrž jen nutnou součásti děje." Proto čtenář detektivky necítí soucit ani jiný žádný cit, když je zabit člověk, protože ví, že jde jen o zápletku. Ale tím se otupuje lidský cit, říká Fast. A má pravdu; v kapitalismu vznikl celý ohlupující ideologický průmysl, vypočítaný k tomu, aby se vražda nezdála ničím mimořádným. Vždyť otupělí lidé jsou nejlepšími vojáky - zabijáky.
U nás máme k člověku jiný poměr. Pro diváka "Větrné hory" je jasné, že zavraždění Peciána není jen tahem na šachovnici. A proto nemůže nebýt lidsky zneklidněn. Vždyť celé další hledání pachatele je motivováno právě tím, že si přejeme, aby byl odhalen ten, kdo zabil člověka. To je humanistický přístup k látce. Vražda v tomto filmu není jen součásti děje, není jen nutným motivem k rozehrání dalších událostí.
K tomuto humanismu přistupuje ve filmu také zdravý lidový humor. Je to plně oprávněno, protože humor je neoddělitelným průvodcem všeho našeho počínáni. Lidé neztrácejí humor ani v nejtěžších situacích. je proto úspěchem filmu, že dokázal logicky i funkčně začlenit humor i do této napínavé thematiky.
Režisér J. Sequens po nepovedené prvotině o traktoristce a po dobrém druhém filmu "Olověný chléb" ukázal "Větrnou horou", že jde stále vpřed. Film má spád a režijní umění vynikne zvlášť jasně ve scénách přestřelky a v jedinečně natočené honičce pohraničníků za diversantem v autu.
To ovšem neznamená, že ve filmu nejsou chyby. Mezi ně patří na příklad dvě přisvěcované a přesvícené exteriérové scény v sadech. Postavy jsou v těchto scénách bílé, mají ploché, tvrdé tváře, působí nepřirozené. Na druhé straně je třeba pochválit kameramana Miliče, zvlášť za složité záběry, jako je kombinovaný záběr v šachtě (v popředí velký záběr počítadla).
Velmi dobré herecké výkony podali hlavně mladí herci. V čele se Ctiradem Stanislava Fišera vytvořili postavy blízké divákovu srdci a věrohodné každým coulem. Vysoko je třeba vyzvednout i výkon laureáta st. ceny Jaroslava Mareše v roli šoféra; v nevelké úloze dokázal znovu, že nejsou velké a malé role, nýbrž jen velcí a malí umělci.
Hudba Miloše Vacka dokresluje vhodně atmosféru filmu. Snad až předramatisovaná ve vypjatých okamžicích, ale dobrá v tom, že charakterisuje různé postavy, a hlavně v tom, že obohatila film několika písničkami. To je věc, které by si měli naši filmaři vůbec více všímat: zařazení písně do filmu. Nemyslím tím hned na hudební film, ale na film vůbec. Nadto "Větrná hora" dokazuje, jak je dobré přizvat ke spolupráci na textech písně skutečného básníka, v našem případě laureáta st. ceny Josefa Kainara. Měli by si z toho vzít přiklad také ti pracovníci, kteří upravují a titulkují do češtiny zahraniční filmy.
Co tedy říci závěrem? "Větrná hora" je film se současnou thematikou, film dnešní, ne polopatistický (což už samo o sobě je klad), vkusný humanistický, napínavý a dobře udělaný. Je jedním z nejlepších našich děl tohoto druhu. Proto je také vřele vítáme.

Autor/Zdroj: Kliment Jan/dobová recenze


Nový publicista:
Nelíbí se vám tento obsah? Chcete napsat lepší? Tak neváhejte a klidně napište

Hodnocení:n12345678910

Hodnocení filmu

77 % (60)
8   - Erkul
8   - jarda53
6   - Pitryx
9   - clara.bow
8   - green-tea
8   - Angelika28
6   - hvezdyn
7   - Edward52
8   - martin.stu
6   - M.A.G.
7   - georginaa
7   - Serpentina
7   - Misantrop
6   - Mlapiska
8   - REKBRIT
8   - melakara
8   - Nasudr
5   - Faye
7   - satyr
3   - ponorka.ba

TV Program

ČT1 - Dobré ráno (1993) [TV pořad]

02:05 - 04:35

67 minut již uběhlo
83 minut zbývá do konce

ČT2 - Na moll...

02:55 - 03:30

17 minut již uběhlo
18 minut zbývá do konce

NOVA - Život ve hvězdách (2018) [TV p...

03:00 - 03:50

12 minut již uběhlo
38 minut zbývá do konce

Prima - Doktor z hor: Nové příběhy (20...

03:00 - 04:00

12 minut již uběhlo
48 minut zbývá do konce

Český lev Oscar

Filmová databáze v číslech

Filmů: 154165
Osobností: 639204
Fotografií: 586528
Plakátů: 278326
Obsahů a biografií: 141217

Poslední komentáře

Zmije útočí (2008) [TV film]

Lepší drátem do oka

Zmije útočí
Hodně dlouho jsem jsem   neviděl takovou sračku. Co   scéna, to nereálná situace.   Béčka mám rád, ale tohle   není ani déčko. Už nikdy

Autor: Kotell | Hodnocení: 1 / 10

Astronautova žena (1999)

Astronautova žena
Husí kůže od začátku do   konce. Film se snaží vzbudit   dojem, že ve vesmíru nejsme   sami a mimozemská civilizace   o sobě dává vědět v   více >

Autor: veverka-zrzka | Hodnocení: 8 / 10

Turnaj zabijáků (2009)

Turnaj zabijáků
Film bez příběhu. Je to jen   z celé řady prvoplánových   akčních vyvražďovaček,   kdy se anonymní hrdinové   masakrují mezi sebou.

Autor: hvezdyn | Hodnocení: 1 / 10

Dunkerk (2017)

Dunkerk
PRVNÍ DOJEM:Nu, profi práce   je tu vidět na každém   kroku. Jen nesmíte dumat nad   označením čehokoli a nad   zbraněmi. Také se mi nezdá,   více >

Autor: Pitryx | Hodnocení: 7 / 10

Jak jsem překonal sám sebe (1977...

Jak jsem překonal sám sebe
Bakalářská povídka na   téma, se kterým se setkal   určitě každý druhý   rozvedený muž, pokud se   chtěl i nadále stýkat se   svými potomky z více >

Autor: curil | Hodnocení: 4 / 10

Zdarma
aplikace
pro mobil
ke stažení

Copyright © 2003-2018, Filmová databáze s.r.o. (FDb.cz). Všechna práva vyhrazena. Návštěvnost měří NetMonitor.
Šíření nebo publikování jakéhokoli obsahu serveru bez předchozího písemného souhlasu provozovatele je zakázáno.

Load: 0.04/0.014