Duben
ohodnotit

Počestné paní pardubické

Žánr:
Rok:
1944
Délka:
94 minut
Premiéra v ČR:
6.10.1944
„Soukromá válka se závistí a lidskou zlobou...“
Popis / Obsah / Info k filmu Počestné paní pardubické
POZOR SPOILER

Ve městě Pardubice se to mele. Hlavně v hospodě a pak venku. Na místo boje je povolán rychtář, takto ovšem i pekař. Přichází však, jako vždy, pozdě. Jeho písař Prokop Trubka je zamilován do Aninky, schovanky paní hraběnky, podobně jako jeho kamarád perníkář Flaška do rychtářovy Dorličky. Ty všechny šijí u místní švadlenky, která hrubě řeči a klepy roznáší a jen pomlouvá kdekoho. Paní hraběnka nutí Aninku do svatby s purkmistrem. Chce totiž, aby se jeho dvůr připojil k jejímu statku. Žena katova, Rozina, katovka zvaná, přijde sobě do kostela nastrojená jako k freji ohavnému. To se počestným paním nelíbí a žalují. Kat samotný žádá o zbavení řemesla, leč není to uznáno, ba radní to ani nečtli. Do katovny přichází Aninka, a protože přichází další host, katovka ji ukryje. Další host je Prokop, a toho zase pro změnu kat ukryje na stejné místo, kde je již ukrytá Aninka. Alespoň mají času, vyříkati si své city. Třetí host je sama Dorlička a jsou jí Rozinou prodány „čarovné“ punčochy, aby lásku získala. Ta však nedodrží řečené, a navíc vše vyzvoní. Prokop učí počestnou měšťanku hráti na hudební nástroj, ta však po něm chce i něco více, a věc se končí tak, že je Prokop později nařčen, že jí násilí činil. Mezitím přibyl do města člověk, jenž má kontrolovati žádosti o erbovní měšťanství. To způsobí poprask. Rozina je u práva na prasečí kůži, a za punčochářský cech je zde žena punčocháře Kostíka. Nastává velké hašteření. Později v katovně odehrává se nemenší drama. Přichází sem Aninka za Prokopem. Rozina je opět ukryje, neb vchází purkmistr. Rozina vše zařídí tak, aby se dozvěděl o smýšlení obou mladých lidí. Na odchodu z katovny je purkmistr přepaden, a jsou mu uloupeny klíče od městské pokladny. Na místě, kde se tato nalézá, se zjistí, že z ní byly uloupeny hraběnčiny šperky. Jako podezřelý jeví se býti právě Prokop, a ten je jat. Zdá se, že věc nedopadne dobře…


Autor: Pitryx

Popis / Obsah / Info k filmu Počestné paní pardubické
Středověké město Pardubice má svého purkmistra, konšely i kata Jiřího, který je ženat s pohlednou Rosinou a právě ona leží městským paničkám v žaludku. Neustále své manžely ponoukají, tu aby katovka nenosila vyzývavé čepce, jindy zas, aby nestála v kostele blízko nich. Jedni z mála upřímných přátel mistra ostrého meče a jeho ženy jsou mladí lidé - městský písař Prokop Trubka a hraběnčina schovanka Aninka Dražická, kteří dali sobě slovo. Ovšem bohatá hraběnka, starší a velmi panovačná dáma nutí Aninku do sňatku se samotným purkmistrem a na její city se pranic neohlíží.

Právě v této době přijíždí do Pardubic vysoký královský úředník, mající na starosti městské erby a mnohé paničky nabízejí za erbovní titul nejen peníze, ale i svou počestnost.

V domě hraběnčině je přepadena její druhá schovanka, baronesa Helena, která zřejmě zloděje překvapila. Hraběnčiny šperky však nestihl ukrást a nic se nestalo ani baronese, přesto však stará dáma odnese truhlu s klenoty k purkmistrovi do úschovy.
Mezitím jedna z "počestných paní pardubických" - a právě ta nejpočestnější - paní Zvůnková vláká Prokopa pod záminkou hudebních lekcí do svého příbytku (pochopitelně když její muž je na cestách) a snaží se ho svést. Když se písař zachová čestně a tím ji vlastně urazí, vykřičí ostatním paničkám, že se jí Prokop chtěl zmocnit násilím. A pomluva má rychlá křídla - i panna Aninka zapochybuje o Prokopovi a pod hraběnčiným nátlakem se zaslíbí purkmistrovi.

Klevetivá paní Kostíková se náhodně dozví, že rychtářova dcera Dorlička si od katovky koupila očarované punčochy, aby si jimi přivolala pozornost písaře Prokopa. Využije důvěřivosti naivní dívky, kterou si zavolá jako svědka a vyvolá konšelské slyšení, aby konečně katovku pokořila. Na Dorličku si však již dlouho myslí perníkář Flaška a vystrašenou dívku od svědectví zachrání - Kostíková opět nepochodí.

Zoufalý Prokop poprosí katovku Rosinu, aby mu ještě jednou sjednala schůzku s Aninkou. Mladí lidé se potkají a opravdu si vše vysvětlí, ale dívka ač miluje písaře, nechce ponížit a zranit city purkmistrovy. Aniž by to oba mladí lidé věděli, vyslechne tuto jejich rozmluvu sám purkmistr a pochopí, že lásku Aninčinu by stejně nikdy nezískal. Po cestě z katovny je přepaden a oloupen o klíče z městské pokladny - podezření padne právě na Prokopa, který se chystá kvapem z města, ovšem ze zcela jiného důvodu.
Mistr popravčí, který nevěří, že by Prokop byl schopen tak podlého činu, si domyslí, jak se zřejmě přepadení odehrálo a vzpomene si i na osobu, které chybí knoflík, jenž nalezl na místě šarvátky. Ano, je to pan Bořita, falešný královský úředník, který sliboval městské erby a teď nakvap opouští Pardubice, ovšem díky duchapřítomnosti kata Jiřího se mu to nezdaří, ba co víc - kat odhalí i Bořitova komplice, kterou se nečekaně ukáže být krásná baronesa Helena.

Sám purkmistr děkuje mistru Jiřímu a podává mu ruku, čímž jej i jeho ženu Rosinu neoficiálně zbavuje potupného stavu katovského.

Ve svatební den si k údivu všech přítomných moudrý purkmistr vymění místo ženicha s písařem Prokopem a mladí lidé se konečně vezmou.

Také katovka, kterou počestné paničky naoko přijmou mezi sebe, zanechá konečně nošení těch "čepců ohavných"... ovšem aby novou a vskutku nápaditou módou všechny farizejské měšťky opět potrápila.


Autor: Angelika2808

Popis / Obsah / Info k filmu Počestné paní pardubické
Režisér Martin Frič se v době okupace stejně jako jiní tvůrci uchyloval k nenáročným a nadčasovým tématům, které cenzura mohla jen stěží napadnout. Na sklonku okupace sáhnul po divadelní předloze s historickou tématikou a natočil kostýmní komedii POČESTNÉ PANÍ PARDUBICKÉ. Autorem předlohy byl Karel Rudolf Krpata (1900-1972), advokát, dramatik a spisovatel, který patřil k výrazným osobnostem kulturního dění v Pardubicích. Martin Frič do filmové podoby převedl jeho divadelní hru Mistr ostrého meče, která pojednává o nelehkém údělu městského kata a jeho manželky, proti níž stojí manželky konšelů; příběh je zasazen do počátku 17. století.

Do podoby filmového scénáře zpracoval předlohu později významný režisér Karel Steklý, který s Fričem jako scénárista spolupracoval již dříve. Přestože film vznikal v těžkých dobách posledního válečného roku, disponuje poměrně obstojnou výpravou a především dosud svěžím humorem. Naopak, dobové protiprotektorátní odkazy ve formě podprahových metafor dnes již postrádají svůj význam. Film je exhibicí řady významných herců té doby v čele s Jiřinou Štěpničkovou a Františkem Smolíkem, za zmínku ale stojí i nevelká role začínající Dany Medřické. Film se natáčel v Pardubicích, kde měl také premiéru 5. října 1944, zatímco do pražských kin byl nasazen až o den později.


Autor: argenson

Popis / Obsah / Info k filmu Počestné paní pardubické
Historická komedie Počestné paní pardubické je zasazena do prostředí barokních Pardubic někdy kolem roku 1710. Základem byla divadelní hra dnes již zapomenutého a léta neuváděného autora Karla Krpaty Mistr ostrého meče, a na první pohled připomíná slavný Cech panen kutnohorských. Humornou formou staví na pomyslný pranýř sobectví, falešnou morálku, pletichy a pokrytectví „počestných“ paniček, a do kontrastu k nim „osoby snížené“, rozvážného mistra popravčího a jeho lepou hubatou ženušku Rozinu. Film má historické jádro a opírá se o skutečné postavy dějin Pardubic: mistra popravčího Zelingera, purkmistra Martina Ignáce Kutnohorského a podivínskou hraběnku Terezii Eleonoru Ugartovou.

Film byl uveden do kin na podzim roku 1944, v předposledním roce nacistického protektorátu, kdy pokračoval zostřený dohled německé cenzury. Přednost měla být dávána nekonfliktním, kostýmním filmům. Martin Frič a jeho spolupracovníci splnili tyto direktivní příkazy jen částečně. Do filmu se dostaly četné jinotajné narážky, kterými bylo české protektorátní obecenstvo upřímně potěšeno, a film patřil mezi nejnavštěvovanější filmy čtyřicátých let.

Za povšimnutí stojí početný herecký soubor sestavený z předních osobností českého divadla. Obsazení herců i do malých rolí je uchránilo od hrozícího pracovního nasazení. Vedle dobře známých tváří se objevuje v tomto filmu i dcera režiséra Marta Fričová v roli Aninky. A ještě jedna zajímavost v obsazení: v malé roli uvidíte také Danu Medřickou, která krátce předtím debutovala ve filmu Skalní plemeno.

Zdroj: ČT


Popis / Obsah / Info k filmu Počestné paní pardubické
Hašteření závistivých paniček, zločinné úmysly podvodníků a láska dvou mladých lidí jsou v ohnisku dění, v jehož středu se odvíjí osud městského kata Jiřího, jenž touží vymanit se ze svého údělu a stát se řádným měšťanem. Není vyslyšen, ale podaří se mu odhalit nepravosti i jejich viníky, opětovně spojí dohromady těžce zkoušenou zamilovanou dvojici a jeho nepopiratelné zásluhy o město i jemu nakonec přinesou štěstí.

Pardubický kat Jiří by se rád zbavil řemesla, které jej odsuzuje do "sníženého" stavu. Nejenže je to člověk jemných mravů, laskavý a útlocitný, ale navíc katovské řemeslo stejně téměř nevykonává a vydělává si spíše svým uměním léčitelským a ranhojičským. Jeho žádost o uvolnění však konšelé zamítnou, aniž by si ji přečetli. Za vším jsou hlavně malicherné a hloupé manželky konšelů, které závidí katově moudré, spravedlivé, ale rázné a nebojácné ženě Rozině její krásu a taky hezké šaty. Situaci ve městě rozbouří příjezd hrabě Bořity, který za tučné úplatky slibuje konšelům a bohatým obyvatelům udělení erbovního měšťanství. V této bouřlivé době se v katovně náhodou setká městský písař Prokop s Aninkou, schovankou staré paní hraběnky. Vyznají si lásku, přestože oba vědí, že nikdy nedojde naplnění. A Prokop musí čelit obvinění ze znásilnění, které proti němu vznesla uražená manželka konšela Zvůnka, jejíž milostné návrhy Prokop odmítl. Jako by to nebylo málo, nastěhuje se k paní hraběnce baronesa Helena z Alcantaru, jejíž úmysly zjevně nejsou tak počestné, jak se snaží paní hraběnce namluvit. A pak je purkmistr přepaden a oloupen o klíč k obecní pokladně a jako pachatele označí Prokopa. Naštěstí je tu bystrý kat Jiří, který v poslední chvíli odhalí skutečného pachatele i jeho komplice.


Nový publicista:
Nelíbí se vám tento obsah? Chcete napsat lepší? Tak neváhejte a klidně napište


Hodnocení:n12345678910

TV Program

ČT1 - Zahrada je hra (2005) [TV pořa...

04:35 - 05:00

21 minut již uběhlo
4 minut zbývá do konce

ČT2 - Náš venkov (2000) [TV cyklus]

04:35 - 05:00

21 minut již uběhlo
4 minut zbývá do konce

NOVA - Novashopping

04:45 - 05:55

11 minut již uběhlo
59 minut zbývá do konce

Prima - Ošetřovatel (2011)

04:15 - 05:55

41 minut již uběhlo
59 minut zbývá do konce

Český lev Oscar

Filmová databáze v číslech

Filmů: 190506
Osobností: 697782
Fotografií: 763891
Plakátů: 376460
Obsahů a biografií: 178232

Poslední komentáře

Babička (1971) [TV film]

Babička
V neposlední řadě   geniální hudba mistra   Luboše Fišera. Bez ní by si   to snad ani nedovedu   představit.

Autor: Stan.Da

Mosley (2019)

Mosley
Veľmi pekný animák o odvahe   a obete polo človeka a polo   zvieraťa. Zotročený Mosley   je prinútený pracovať pre   svojho vlastníka a nebyť   více >

Autor: janveres | Hodnocení: 9 / 10

Tom Clancy: Bez výčitek (2021)

.

Tom Clancy: Bez výčitek
Ano, myslím, že průměr je   to správné hodnocení pro   takový film. V podstatě už   není nutné, abych se na to   kdykoli jindy koukal a to ani více >

Autor: majkronyk | Hodnocení: 5 / 10

Neviditelné zlo (2024)

Neviditelné zlo
Cože? Od producentů všech   těch nejvíc nezajímavých   hororů jako je M3gan, Pět   nocí u Freddyho a Černý   telefon? Tímhle se vážně   někdo chlubí? Tak to bude   určitě stát zato, že?

Autor: monster.white | Hodnocení: 1 / 10

Neviditelné zlo (2024)

Neviditelné zlo
WTF? Co to bylo za ty   příšerný efekty?

Viděl   jsem jen konec a to mi   stačilo, kdyby to byl aspoň   nízkorozpočtový horor tak   možná... více >

Autor: tropical | Hodnocení: 1 / 10