reklama
 
ohodnotit

Nebeská stvoření

Heavenly Creatures

Rok:
1994
Délka:
99 minut
„Všichni andělé nejsou svatí. Pravdivý příběh, který šokoval svět.“
Popis / Obsah / Info k filmu Nebeská stvoření
Psychologické drama natočené podle skutečné události. V roce 1952 šokovala Nový Zéland zpráva o dvou dívkách, které brutálním způsobem zavraždily matku jedné z nich. Co je k tomu vedlo?

Autor/Zdroj: /reklamní materiály videodistributora


Příběh natočený na základě skutečné události vychází z podrobných deníků čtrnáctileté Pauline Perkerové, která spolu se svou nejlepší kamarádkou Julií připravila úkladnou vraždu vlastní matky. Snímek vyniká osobitým vizuálním pojetím i vynikajícími hereckými výkony Kate Winsletové a Melanie Lynskeyové.
*****
Film byl inspirován skutečnou událostí, ke které došlo na Novém Zélandu v padesátých letech minulého století: dvě dívky zavraždily matku jedné z nich. Jackson s Walshovou se detailně zabývali okolnostmi případu a snažili se být skutečnosti co nejvěrnější – v případě tohoto filmu to však znamenalo něco jiného než obvykle. To, co film předkládá jako skutečnost, nevychází z objektivních policejních záznamů, ale z velice subjektivních zápisků jedné z dívek, která si vedla podrobný deník. Film, natočený především na základě tohoto deníku, tak předkládá svět viděný očima šestnáctileté Pauline Parkerové, vražedkyně vlastní matky. Díky tomu jsou součástí filmu i scény ”čtvrtého světa”, výplodu jejich fantazie, do kterého unikají před nudným a otravným světem všedních spolužaček a nápadníků, prudících učitelek a zrazujících a nechápavých rodičů. Jak Jackson prohlašil v jednom rozhovoru, právě nespoutaná fantazie dívek ho nejvíc zajímala a vyvolávala v něm pocit sympatií a spřízněnosti. Schopnost vizualizovat tento ”čtvrtý svět” v Nebeských stvořeních byla jakousi malou zkouškou na Tolkiena a naznačuje jeho zájem o vysněné, fantazijní světy, který později uplatnil v Pánovi prstenů.
Peter Jackson byl vzhledem ke své předchozí filmografii málo pravděpodobným kandidátem na zfilmování případu matkovraždy ve městě Christchurch roku 1954. Překvapivé také bylo, že tento mimořádný příběh nikdy předtím nebyl zfilmován – ve své době o něm noviny hodně psaly, ale po vynesení rozsudku nad dvěma nezletilými lesbičkami (zakrátko byly propuštěny s podmínkou, že se už nikdy nesetkají) zájem ustal.
Potom v roce 1990 v Americe narozená spisovatelka žijící v Christchurch Michealann Rorsterová napsala hru, vycházející z tohoto příběhu. Jmenovala se Daughters of Heaven, byly uvedena roku 1991 v městském Court Theatre, brzy poté v dalších městech a strhla na sebe vlnu zájmu. Jacksonův projekt Nebeská stvoření, napsaný společně s jeho partnerkou Fran Walshovou, zvítězil nad ostatními uchazeči o filmovou adaptaci. Zvláštní ironií je, že se o tento příběh předběžně zajímala také produkční společnost Dustina Hoffmana a její zástupce zjišťoval, jak získat kontakt na Novozélanďana, kterého by jeho společnost chtěla jako režiséra: jmenoval se Peter Jackson.
Verze Jacksona a Walshové získala první významnou nominaci na Oscara pro novozélandský film (pokud Piano považujeme za australský film). Zajímavé je, že Jackson na rozdíl od tolika úspěšných novozélandských režisérů nepodlehl lákání Hollywoodu a nenásledoval v jejich šlépějích. Rozhodnutí se ukázalo být správné – Hollywood pro něj našel zakázky i na Novém Zélandě.
Fran Walshová: "Příběh Nebeských stvoření je úžasný. Nepotřeboval žádnou další fabulaci pokud jde o drama, v něm obsaženou tragédii nebo mimořádnost přátelství mezi těmito dívkami. Všechno tam už bylo. V době vraždy to bulvární tisk démonizoval, ale měla jsem pocit, že ten příběh obsahuje víc.
Peter Jackson: "Přitahovalo nás vzít tuto situaci, tento tragický příběh a zeptat se: Jaká byla skutečnost? Co se opravdu stalo? Na co myslely? Proč to udělaly? Jací to byli lidé? Bylo to jako detektivka. Nahlíželi jsme do spisů, které nikdo 40 let neviděl. Ptali jsme se lidí, kteří o tom s nikým celou tu dobu nemluvili. Příběh – nebo chcete-li struktura – tam byla od začátku. Vemte si okamžik, kdy se Pauline a Juliet potkaly, ten druhý ve chvíli vraždy, což je rozpětí asi dvou let, a vyhledejte všechny důležité okamžiky toho, co se stalo mezitím, a máte strukturu dramatu o třech dějstvích.
28. Letní filmová škola

Autor/Zdroj: /Letní filmová škola


Popis / Obsah / Info k filmu Nebeská stvoření
Skutečný přiběh dvou mladých vražedkyň v režii mistra nechutnosti Petera Jacksona

V roce 1952 otřásl Novým Zélandem strašlivý zločin. Dvě patnáctileté školačky brutálně zavraždily matku jedné z nich. Pauline Parkerová byla inteligentní, ale uza-vřená a zakřiknutá studentka. Celý nový svět se před ní rozevřel, když se do jejího ospalého městečka Christchurch přistěhova-la svérázná a nesmírně energická Juliet Hulmeová. Obě mladé dívky se rychle spřá-telily a jejich svazek se postupně vyvinul v pevné pouto dvou spřízněných outsiderů. Když byla Juliet několik měsíců upoutána na nemocniční lůžko, psaly si dívky dlouhé dopisy a začaly v nich podle svých figurek z plastelíny vytvářet fantaskní svět králov-ství Borovnia, ve kterém se jako nádherní andělové objevovaly i jejich idoly jako Mario Lanza a jako zlý přízrak je strašil Orson Welles.
Posedlost světem, spředeným z nitek vlastní fantazie, se postupně prohlubovala a v dívčích duších, bičovaných nepochope-ním okolí a především rodičů, už nebylo místo pro soužití s "normálními" lidmi. Těm se ostatně vztah Pauline a Juliet za-mlouval stále méně a když se do něj pod tlakem okolností a strachu z homosexuál-ních náznaků pokusili vrazit klín odloučení, zvolily vyděšené dívky drastické řešení...
Příběh Pauline a Juliet je o to působivější, že obě ženy (dnes už pokročilejšího věku) stále žijí. Byť odloučeně a pod jinými jmé-ny. Když se po uvedení Nebeských stvoření do kin rozvířil zájem o čtyřicet let staré události, zjistili novináři, že Juliet Hulmeová dnes žije ve Skotsku a pod jmé-nem Anne Perryová píše veleúspěšné detek-tivní romány.
Nebeská stvoření napsal se svou stálou spolupracovnicí Fran Walshovou novozé-lanský režisér Peter Jackson, proslavený ze-jména svými obludně krvavými a morbidní-mi komediálními horory (tzv. splattery) Bad Taste - Vesmírní kanibalové a Braindead -Živí mrtví. Tentokrát se přirozeně obešel bez gigantických masakrů, sekaček na trávu a motorových pil a podařilo se mu nade vší pochybnost dokázat, že je mimořádně talen-tovaným a inteligentním autorem s citem pro látku. S Walshovou poctivě nastudovali veškeré dostupné materiály a vytvořili pů-sobivý pohled do vnitřních světů dvou naru-šených osobností. Děsivý příběh vyprávějí z pohledu romanticky okouzlených dívek, nahlížejí do světa jejich fantazie a za použi-tí Paulinina rozjásaného komentáře jednak přirozeným způsobem vysvětlují jejich mo-tivace a zároveň podtrhávají jejich odtržení od reality.
Jacksonova režie je vynikající. Podobně jako v jeho předchozích splatterových divo-činách je často používána dynamická, až hyperaktivně rozpohybovaná kamera. Tentokrát je ale navíc nedílným vypravěč-ským prvkem, dotvářejícím euforické stavy, ve kterých se Pauline a Juliet nacházejí. Jackson prokázal i cit pro práci s herci a měl velmi šťastnou ruku při jejich výběru. V roce 1994 ještě naprosto neznámá Kate Winsletová i dodnes nepříliš obsazovaná Melanie Lynskeyovájsou nejen typově přesně zvolené (což u nás neoceníme) ale přede-vším herecky bravurní a z jejich výkonů mrazí v zádech. Nebeská stvoření mi svou atmosféričností a naléhavostí ze všeho nejvíc připomínala výtečného (o tři roky mladšího) Malého řezníka Neila Jordana. Je to poutavé, inteligentní a svým způsobem fascinující psychologické drama, které by vám nemělo uniknout.

Autor/Zdroj: Vosmik Ondřej/Cinema


Novozélandský režisér Peter Jackson je známý především svými ranými extrémně krvavými komediálními horory (tzv. splattery) Bad Taste - Vesmírní kanibalové a Braindead - Živí mrtví (1987 a 1992). Svérázný tvůrce dosáhl na "oficiální " filmařské scéně zatím největšího úspěchu psychologickým dramatem Nebeská stvoření, za které získal Stříbrného lva na MFF v Benátkách a za jehož scénář byl i se spoluautorkou Frances Walshovou nominován na Oscara. - Příběh byl natočen podle skutečné události, která se stala v novozélandském rněstě Christchurch (administrativní středisko oblasti Canterbury na Jižním ostrově) v první polovině padesátých let. Film zachycuje přátelství dvou dospívajících dívek Pauline Yvonne Parkerové a Juliet Marion Hulmeové, jejichž intenzivní vztah vyvrcholil brutální vraždou Paulininy matky. Tvůrci přitom vycházejí z autentických Paulininých deníkových zápisků. - Dvě nevinné dívenky se navzdory odlišnému sociálnímu a rodinnému zázemí sblíží krátce po svém seznámení ve škole. Vysní si vlastní, fantastickou a ideální nebeskou zemi "Čtvrtý svět", kde mají čestné místo "svatí" oblíbenci z řad slavných umělců a jejímiž vládci jsou členové královského rodu. Jejich podobu vytvářejí dívky z plastelíny. Obě "autorky" se do svých společných představ stále více propadají. Samy sebe přitom projektují do "nebeských bytostí ", hlavních protagonistů vymyšleného příběhu, v němž zaujímají značné místo středověké metody poprav, krvavé bitvy a brutální mordy. Pauline a Juliet, mezi nimiž vzniká i milostné pouto, časem nejsou schopny snášet odloučení. Když se má Juliet odstěhovat k příbuzným do Jižní Afriky, obě společně zavraždi Paulininu matku, která svou dceru odmítá pustit na cestu. - Peter Jackson se soustřeďuje na nenápadný přechod mezi normálním dětským vnímáním světa a myšlením vyšinutých vražedkyň. (Absence morálky je v tomto případě vlastně funkční záležitostí.) Tvůrce důsledně dodržuje subjektivní (Paulinino) hledisko, mimo jiné prostřednictvím citátů z dopisů a z dívčina deníku, v němž jsou jak běžné zápisky, tak básně či úryvky ze zamýšleného románu. Představy se ovšem často zhmotňují do bizarních vizí, v nichž se vysnění hrdinové objevuji ~ jako oživlé hyperrealistické plastelínové postavy. Tvůrce zachází s brutalitou mnohem šetrněji než dříve: na rozdíl od zmíněných splatterů pracuje spíše s kontrastem dobové vnějškové idyly (příznačné jsou úvodní barvotiskové dokumentární záběry dějiště) a očekávaného vyvrcholení. Paradoxem je, že obé polohy mají společný základ, jímž je vytěsnění reálného obrazu světa. - Snímek je hereckým debutem Melanie Lynskeyové a Kate Winsletové. Mluvený český překlad závěrečného dovětku je chybný: Pauline byla propuštěna o dva týdny (nikoli o dva roky) později než její přítelkyně.

Autor/Zdroj: Kubina Zdeno/Filmový přehled


Nový publicista:
Nelíbí se vám tento obsah? Chcete napsat lepší? Tak neváhejte a klidně napište

Hodnocení:n12345678910

Hodnocení filmu

74.9 %
6   - curil
7   - efCZa
8   - Veronika42
8   - gabikazava
8   - Justik66
6   - Frolíček
3   - enejčel
6   - mat.ilda
8   - jitush.b
5   - lucymat
9   - payo1555
6   - Snura
8   - Faye
4   - legenda
8   - Kycky
9   - Ingrid
7   - Ferry76
8   - caligari
5   - michal33
7   - decepticon

TV Program

ČT1 - To je vražda, napsala

15:10 - 16:05

28 minut již uběhlo
27 minut zbývá do konce

ČT2 - Nejvýznamnější operace 2. svět...

15:30 - 16:30

8 minut již uběhlo
52 minut zbývá do konce

NOVA - Dr. House (2004) [TV seriál]

15:00 - 15:55

38 minut již uběhlo
17 minut zbývá do konce

Prima - Komisař Rex (1994) [TV seriál]

15:30 - 16:35

8 minut již uběhlo
57 minut zbývá do konce

Český lev Oscar

Filmová databáze v číslech

Filmů: 146696
Osobností: 622299
Fotografií: 554560
Plakátů: 263301
Obsahů a biografií: 134511

Poslední komentáře

Čisté ruce (2015)

Čisté ruce
Také mně příběh připadá   poněkud nepravděpodobný.   Žít s někým více než   patnáct let a nevědět,   čím se živí? Aspoň   nějakou kamufláž by více >

Autor: curil | Hodnocení: 6 / 10

Sejmi je všechny (2007)

Sejmi je všechny
Přiznávám se bez mučení,   že na tuhle zběsilou   hovadinu jsem se dívala jenom   proto, že tam hrál Clive   Owen. Je jasné, že dávám   těch šet z deseti pro něho.

Autor: collen | Hodnocení: 6 / 10

Lhaní po americku (1997)

Lhaní po americku
Skvělá muzika, kvalitní   obsazení a nádherný auta,   zejména Billyho červený   cadillac. Zobrazení   nelehkého dospívání   maďarského více >

Autor: curil | Hodnocení: 8 / 10

Špatný krok (2015)

Špatný krok
Více krimi komedie než   nějaké kriminální drámo.   Navíc hrozně upovídané na   úkor napínavosti, jak by se   na slušně obsazenou   kriminálku více >

Autor: curil | Hodnocení: 5 / 10

Americký ninja 4 (1991)

A ještě jeden díl...

Americký ninja 4
Trojka Amerického ninji byla   zmršená tím, že nám vzali   oblíbeného Joe Armstronga a   zacpali nám hubu   druholigovým Davidem   Bradleym. A více >

Autor: mikee007 | Hodnocení: 5 / 10

Zdarma
aplikace
pro mobil
ke stažení
apple android wp bb
iPhone
iPhone
 
App Store hodnocení:
hod
Android
Android
 
Google Play hodnocení:
hod
Windows Phone
Windows Phone
 
WP store hodnocení:
hod
BlackBerry
BlackBerry
 
BB world hodnocení:
hod
fb

Copyright © 2003-2017, Filmová databáze s.r.o. (FDb.cz). Všechna práva vyhrazena. Návštěvnost měří NetMonitor.
Šíření nebo publikování jakéhokoli obsahu serveru bez předchozího písemného souhlasu provozovatele je zakázáno.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace.

Load: 0.047/0.014