reklama
 
ohodnotit

Kadosh

Země:
Rok:
1999
Délka:
110 minut
Premiéra v ČR:
12.10.2000
„Zvítězí láska nad moudrostí tisícileté tradice? Pozoruhodný film byl s ohlasem uveden na MFF v Cannes.“
Popis / Obsah / Info k filmu Kadosh
Příběh: Nepříliš veselý příběh o sestrách Rivce a Malce, které žijí v jeruzalémské komunitě ortodoxních Židů. Ani jedna z nich není příliš šťastná - Rivka se svým mužem Meirem už deset let marně prahne po dítěti a Malka, jejíž milý není zrovna vhodná partie, je nucena do svatby s někým, koho nechce. Jejich problémy, v západním světě víceméně banální, zde nabývají podobu téměř nepřekonatelné překážky.

Režisér Amos Gitai se ve své tvorbě již dlouhov zabývá různými aspekty života v židovském státě a ani tentokrát nám nenabízí snadno stravitelnou krmi. Kadosh je popcornovým zábavičkám převelice vzdálen a jeho skousnutí dá myslím zabrat i divákům, kteří se jinak hrdě hlásí k nejrůznějším nezávislým a exotickým kinematografiím. Musíte totiž počítat s obrovským odklonem od svižného tempa vyprávění, dlouhatánskými scénami s minimem akce, za něž by se nemusel stydět ani Jim Jarmusch, a emociálním schématem přecházejícím od polohy vážné přes smutnou až po truchlivou. Zkrátka mezi „normálním" snímkem a Kadoshem je asi takový rozdíl jako mezi čerstvým tvarohovým koláčkem a týden starým celozrnným chlebem. Ten první si hodně užijete a za pár minut jako byste nic nejedli, ten druhý vám pořádně potrápí chrup a hrdlo, ale vzpomínku na něj si ponesete ještě dlouho.
Kadosh je totiž docela drsným šokem v porovnání s řadou filmů (Hanele, Všichni moji blízce), které sice snaživě oprašují židovskou tematiku, ale přece jen nejdou do takové hloubky. Gitai nemilosrdně zobrazuje všechna ta starobylá přikázání a omezení, která z našeho pohledu prakticky znamenají ztrátu vlády nad svým životem. Příkladem může být Rivka a Meir, kteří se pokorně podrobí rabínově rozhodnutí, jímž je zrušen jejich bezdětný svazek.
Naproti tomu Malka sní o jiném životě a neustále balancuje na okraji vzpoury. Ženy vůbec vycházejí z Gitaiova filmu lépe než muži, neschopní projevit potřebnou empatii a zároveň jakkoliv aktivně jednat. Ovšem v Kadoshovi se překvapivě nijak neanalyzuje ani nenabízí jednoznačná řešení. Tvůrci se spokojí s tím, že předvedou všední život několika lidí sjejich radostmi a strastmi (to častěji), a místo na konečnou pointu se spolehnou na atmosféru trpělivě budovanou v průběhu celého filmu.
Leoš Flodr Total Film 2000/8/101

VERDIKT
Hodně zdlouhavé scény a pomalu plynoucí děj vyvažuje zajímavý pohled do každodenního života ortodoxní židovské komunity

Autor/Zdroj: Flodr Leoš/Total Film


Drama z prostředí ortodoxní židovské komunity poukazuje na bezprávné postavení tamějších žen. V příběhu situovaném do současného Jeruzaléma se souběžně vyhrocují osudy dvou sester: starší Rivka (Yaël Abecassisová) žije v bezdětném manželství, které má být pro její neplodnost rozloučeno. Malka (Meital Bardaová) má být proti své vůli provdána za fanatického žáka místní ješivy. Ve filmu, který s etnografickou pečlivostí mapuje židovské rituály, paradoxně nejjímavěji působí vzácné okamžiky konfrontace s okolním světem (návštěva gynekoložky, Matčina výprava do vojenské posádky, kde žije její milenec Yakov)
BAŠ Premiere 2000/10/

Autor/Zdroj: BAŠ/Premiere


DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOST ARTCAM UVÁDÍ:
KADOSH
(Kadosh)

Francie/lzrael 1999, 110 min., české titulky, do 12 let nevhodný, 1:1,85
Žánr: milostné drama Internet: www.artcam.cz, www.bomis.com/rings/kadosh/
Zvítězí láska nad moudrostí tisícileté tradice? Pozoruhodný film byl s ohlasem uveden na MFF v Cannes.
Režie: Amos Gitai
Scénář: Amos Gitai, Eliette Abecassis
Kamera: Renato Berta
Hudba: Philippe Eidel
Hrají:Yael Abecassis (Rivka), Yoram Hattab (Meir), Meital Barda (Matka), Sami Hori (Yaakov)
Premiéra: 12. října 2000
Pozoruhodný film renomovaného režiséra Amose Gitaie byl s ohlasem uveden na MFF v Cannes. Jeho příběh dovolí divákům nahlédnout do života jeruzalémské čtvrti Mea Shearim, kde žijí ortodoxní Židé. 0 cestě jejich osudů rozhoduje s boží prozřetelností a rozhodností místní rabín. Je mu jedno, že manželé Rivka a Meir se milují - protože během deseti let svého manželství nepočali dítě, měl by se Meir oženit s jinou dívkou a zplodit syna.
Ani Matka, sestra Rivky, nemá na růžích ustláno. Miluje sympatického Yaakova, který je ovšem kvůli službě v armádě vykázán z komunity. Podle rabínova nekompromisního rozhodnutí by si měla Matka vzít „vzorného věřícího" Yossefa.
Sestry tak stojí před osudovým rozhodnutím. Podřídí se rabínovi a tím i tisíciletým židovským tradicím, nebo vezmou odpovědnost za svůj život do vlastních rukou?
Programování: Film Distribution Artcam, tel.lfax: 01917220641, Jagellonská 7, Plzeň, 301 36
Film Distribution Artcam, s r.o., Rašínovo nábř. 6, Praha 2, tel.: (02) 24918833, e-mail: artcam a~artcam.cz

Autor/Zdroj: /reklamní materiály distributora


Milostné drama z komunity ortodoxních jeruzalémských Židů. Režisér dokáže vyprávět s téměř bergmanovskou jímavostí, bez jakýchkoli senzačností a skandalizování. Ztvárňované otázky má hluboce procítěny, avšak vyhýbá se přímočarému stanovisku, konečný postoj jako by ponechával na zvážení diváka.
Kino ART

Autor/Zdroj: /


Popis / Obsah / Info k filmu Kadosh
Bůh stvořil muže, aby studoval tóru. Žena má jinou úlohu. Jediným úkolem dcer Izraele je přivést na svět děti a umožnit svému muži studium. Tedy sytit ho, šatit a udržovat jeho dům v čistotě, aby se příliš nerozptyloval. Stav, který by americké radikální feministky uvedl v totální hysterii hraničící s kómatem, je zákon, který v tuto chvíli určuje životy ortodoxních židů ve čtvrti Mea Shearim uprostřed Jeruzaléma. Zákon, který zdejší ženy a muži přijímají s trpkou pokorou a vědomím neotřesitelnosti tisíciletých židovských tradic. Jedinou „kratochvílí" manželských párů by měla být odosobněná soulož konaná pokud možno výhradně za účelem početí. Pochopitelně ne v době, kdy je žena „nečistá". Tehdy není radno se jí nejen dotknout, ale ani přijmout z jejích rukou kupříkladu šálek čaje. Není proto divu, že láskyplné manželství Rivky a Meira, prokládané něžným, leč po deseti letech stále neplodným sexem, balancuje v očích místní židovské komunity na hranici hříchu. Vždyť „jediným úkolem dcer Izraele je...", ale to už jste slyšeli. Zkrátka: bezdětná žena rovná se zbytečná žena. Po zoufalé Rivce se proto zcela automaticky žádá, aby opustila dům a místo u stolu a na loži svého manžela poskytla dívce, kterou snad traumatizovaný Meir konečně oplodní.
Její mladší a nekonformnější sestra Malka je pro změnu nucena zavrhnout svého přítele, který byl kvůli službě v armádě vykázán z komunity, a dožít život po boku fanatického a nemilovaného Yossefa.
Pokud jste byli, stejně jako já, vychováni dle pravidla „všichni lidé jsou si rovni", budete se asi, stejně jako já, vztekat, že se ty dvě už dávno nedokázaly vzepřít. Pro „dcery a syny", kteří se narodili v epicentru židovské kultury, ale není nic těžšího. Vzpoura znamená nevratné vykořenění, ztrátu rodiny, přátel a základních jistot. Stejně jako Thelmu s Louise dotlačil mužskými pravidly určovaný svět až na kraj propasti, stojí Rivka s Malkou před osudovým rozhodnutím, zda vkročit do prázdna a doufat, že jim narostou křídla, nebo se podrobit. Každá si vybírá svou cestu a jedna tu ze všech nejdelší...
Ani renomovaný režisér a autor scénáře Amos Gitai se spoluscenáristkou Eliette Abecassisovou si cestu neusnadnili. Ostatně ani publiku vyžadujícímu dynamický střih a barevnou akční podívanou. Ovšem tvůrci na diváka nehrají žádnou habad'ůru. Už v prvních minutách odkrývají karty a ukazují tempo, atmosféru a výrazové prostředky, se kterými může divák pro příštích 110 minut počítat. Zed' nářků je tak bílá, židovské oči tak temné a film tak strohý ve své barevnosti, až působí černobíle. Profesi kameramana a střihače za filmovým pásem téměř necítíte, tak autenticky jejich zásahy-nezásahy působí. Několikaminutové scény s téměř statickou, ale velmi „vymyšlenou" kamerou často bez jediného střihu jsou přirozenější než život sám. A stejně tak silné. Kadosh nezatracuje víru, nezesměšňuje tradici, ale připomíná, že hloubka víry není v tom, kolikrát za den se člověk pomodlí nebo jak hlasitě svou modlitbu vyřkne. Připomíná, že pokud Bůh je láska, pak láska je Bůh a žádná víra nemůže stát proti lásce, jelikož by stála proti Bohu.
Monika Valentová Cime,a 2000/10/101

Autor/Zdroj: Valentová Monika/Cinema


Snímek uznávaného izraelského scenáristy, režiséra a producenta Amose Gitaie Kadosh završuje tvůrcovu trilogii, věnovanou izraelským městům Tel Avivu (film Zihron Devarim), Haifě (Den po dni) a Jeruzalému a především jejich obyuatelům. Děj jednoduchého příběhu se odehrává v jeruzalémské čtvrti Mea Shearim, v níž žije ortodoxní židovská komunita, soustředěná na přísné dodržování odvěkých náboženských zákonů a přikázání. Zdejší chasidé, mluvící vesměs jidiš, pocházejí z různých koutů zejména východní Evropy a pečlivě střeží hranice svého území například proti turistům. - Na tragickém údělu dvou sester ukazují tvůrci odvrácenou tvář společenství, usilujícího o uchování svébytné kultury a životního stylu bez ohledu na dění v okolním světě. - Třicetiletá Rivka těžce prožívá krizi manželství s mužem Meirem, synem přísného rabína. Manželé se vroucně milují, avšak ani po desetiletém svazku nemají děti. Podle víry si však muž musí právě po deseti letech nenaplněného vztahu najít novou ženu, která by mu porodila děti. Meir se tomuto rozhodnutí marně brání; stejně jako Rivka se mu musí na rabínův nátlak podřídit. Trpkou skutečností přitom zůstává, že v jejich vztahu je neplodný právě on, což však pravidla víry vlastně nepřipouštějí. Rivčina mladší sestra Malka se zase musí provdat za nemilovaného, leč bohabojného Josefa, neboť její dlouholetý přítel Jakov odešel po návratu z vojny ze čtvrti a tím se vyřadil ze společenství. Malka však nakonec nachází odvahu, aby nechtěného a despotického manžela opustila. Za sebou nechává zdi starobylého Jeruzaléma... - Amos Gitai spolupracoval na scénáři se spisovatelem a sefardským rabínem Eliettem Abecassisem a věnoval přípravě filmu dva roky pečlivého studia ortodoxního prostředí i náboženských knih. Film je vlastně zasvěcenou sociologicko-antropologickou esejí s výrazným „didaktickým„ charakterem. Odvrácenou stránkou takového tvůrčího přístupu je ovšem jisté zjednodušení a tezovitost předkládaných skutečností. V pomalém rytmu kamera sleduje nejrůznější obřadná jednání, popisuje život mužů v synagoze a poodhaluje i intimní manželské soužití, svázané ovšem přísnými a z dnešního pohledu leckdy absurdními pravidly. Jen místy opouští strohé interiéry a zaznamenává život na ulicích. Autoři se soustřeďují zejména na nepřijatelný přístup k ženám, jejichž jedinou povinnosti je péče o děti a o manžela. Svým pohledem do „zakázaných prostor" židovské víry vzbudil snímek značný nesouhlas v určitých kruzích izraelské komunity. Ti, jimž je věnován, ho však mohou znát jen z doslechu: podle věrouky ho totiž arci nesmějí zhlédnout. Dílo se zařazuje mezi folmy s podobnou tematikou, např. Dražší než rubíny, nebo Left Luggage aneb kufry pana silberschmidta. – Kadosh (česky Kadoš či kaddiš) je v hebrejštině liturgický hymnus. Na uváděných kopiích je vyražen český titulek Kadiš.
Tomáš Bartošek Filmový přehled 2000/11/10

Autor/Zdroj: Bartošek Tomáš/Filmový přehled


Nový publicista:
Nelíbí se vám tento obsah? Chcete napsat lepší? Tak neváhejte a klidně napište

Hodnocení:n12345678910

Hodnocení filmu

85 %
8   - Andrejevna
8   - kmara
9   - chipushit
9   - sekkos

TV Program

ČT1 - Sama doma (2000) [TV pořad]

12:30 - 14:00

84 minut již uběhlo
6 minut zbývá do konce

ČT2 - Lidé z manéže

13:40 - 14:40

14 minut již uběhlo
46 minut zbývá do konce

NOVA - Ordinace v růžové zahradě (200...

12:55 - 14:05

59 minut již uběhlo
11 minut zbývá do konce

Prima - Policie Hamburk (2007) [TV ser...

13:25 - 14:25

29 minut již uběhlo
31 minut zbývá do konce

Český lev Oscar

Filmová databáze v číslech

Filmů: 146780
Osobností: 622565
Fotografií: 554959
Plakátů: 263508
Obsahů a biografií: 134612

Poslední komentáře

U nás v Kocourkově (1934)

U nás v Kocourkově
Zloděj, který uteče z   vězení, využije situace,   že je v Kocourkově   slavnostně vítán jako   hrdina a stane se i starostou,   za přispění více >

Autor: jarda53 | Hodnocení: 8 / 10

Hon na myš (1997)

Hon na myš
Taková rodinná blbinka na   neděli. Není třeba v tom   cokoli hledat. Prostě se jen   dívat a bavit se. A hlavně   nebrat v potaz na nesmysly.

Autor: Pitryx | Hodnocení: 6 / 10

Králové hor (2015)

Králové hor
Králové hor potěší oko   každého milovníka přírody   a navíc je snímek malý   dokument o životě   majestátních dravců a   opravdových vzdušných více >

Autor: collen | Hodnocení: 9 / 10

3000 mil na útěku (2001)

3000 mil na útěku
Sem tam jsem se v ději   ztrácel, ale jinak to byla   ucházející podívaná.   Chtělo to však více akce.   Další procenta strhávám za   hnusnou hudbu. Podruhé ne.

Autor: Pitryx | Hodnocení: 4 / 10

Arthur Newman (2012)

Arthur Newman
Ano, je to o útěku před   svou minulostí a je to   depresivní. Stejně   depresivní jako samotný   život ve středním věku.   Lze však z toho více >

Autor: martin.stusak.9 | Hodnocení: 8 / 10

Zdarma
aplikace
pro mobil
ke stažení
apple android wp bb
iPhone
iPhone
 
App Store hodnocení:
hod
Android
Android
 
Google Play hodnocení:
hod
Windows Phone
Windows Phone
 
WP store hodnocení:
hod
BlackBerry
BlackBerry
 
BB world hodnocení:
hod
fb

Copyright © 2003-2017, Filmová databáze s.r.o. (FDb.cz). Všechna práva vyhrazena. Návštěvnost měří NetMonitor.
Šíření nebo publikování jakéhokoli obsahu serveru bez předchozího písemného souhlasu provozovatele je zakázáno.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace.

Load: 0.044/0.014