Antropocén: Epocha člověka / Anthropocene: The Human Epoch
 
dokument, 2018